Witamy! Jest poniedzialek 25.09.2017, godzina 04:40
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...możliwe jest zdobycie 20. poziomu w Pre-Searingu?
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
Atrybutytrybuty to inaczej szkoły, dziedziny, w których nasza postać się rozwija. Jak w każdej grze nie można być doskonałym we wszystkim i należy wybrać zaledwie kilka rzeczy, w których będziemy się specjalizować. Atrybuty zwiększają skuteczność umiejętności, z którymi są związane. Wyższy poziom atrybutu zwykle zwiększa obrażenia i/lub czas trwania umiejętności przypisanej do niego. Przyrost tych wartości jest liniowy - za każdy kolejny poziom atrybutu pewien parametr umiejętności ulegnie takiemu samemu wzrostowi (parametr ten znaleźć można w opisie umiejętności wyróżniony zielonym kolorem). Niekiedy trzeba zwiększyć poziom atrybutu o kilka oczek, aby wartość się zmieniła.

iektóre atrybuty, takie jak Siła (Strength) Wojownika, mają dodatkowe działanie bierne. W powyższym przykładzie każdy poziom atrybutu daje Wojownikowi penetrację pancerza 1%. Najczęściej biernie działający atrybut danej profesji jest zarezerwowany wyłącznie dla postaci, która ma tę profesję ustawioną jako główną (pierwszą). Jest to na przykład Szybkie rzucanie czarów (Fast Casting) Mesmera, Siła (Strength) Wojownika. Wyjątkiem są np. Biegłości w broniach Wojownika, Biegłość w sztyletach u Zabójcy (Dagger Mastery) i (Markmanship) Panowanie nad zwierzętami (Beast Mastery) Łowcy, które mają, poza czynnym, również działanie bierne (zwiększają obrażenia danej broni (czy też zwierzaka), w zależności od rodzaju Biegłości, np. Biegłość w Młotach za każdy poziom atrybutu zwiększa obrażenia zadawane za pomocą młotów).

ostaci mogą mieć wyłącznie atrybuty, które należą do ich dwóch profesji, z pominięciem jednego atrybutu drugorzędnej (drugiej) profesji, który jest zarezerwowany wyłącznie dla postaci mających tę profesję jako pierwszą (np wspomniane Szybkie rzucanie czarów - Fast Casting, Łaska Bogów - Divine Favor czy Wydzieranie duszy - Soul Reaping) np. Mesmer/Nekromanta (Me/N) będzie miał Szybkie rzucanie czarów, ale Wydzierania duszy nie będzie już posiadał.

wia część umiejętności posiada atrybut, jednak kilka działa niezależnie od atrybutów. Mówi się wtedy, że taka umiejętność nie jest przypisana do żadnego atrybutu.

ista atrybutów jest dostępna na karcie umiejętności i atrybutów postaci (skrót do niej to literka "K"). Gdy zyskujemy kolejny poziom doświadczenia (maksymalny poziom doświdczenia/level postaci to 20), otrzymujemy również Punkty Atrybutów (attribute points - w skrócie AP). Dzięki tym punktom możemy zwiększyć poziom wybranego przez nas atrybutu (o ile starczy nam punktów). Zwiększanie poziomu jednego wybranego atrybutu będzie nas kosztowało coraz więcej AP, gdyż im wyższy poziom atrybutu, tym więcej potrzeba punktów na kolejne zwiększenie jego poziomu. Maksymalny poziom atrybutu to 12. Można go podbić używając PRZEDMIOTÓW oraz RUN I INSKRYPCJI . Zwiększanie go poprzez przedmioty/runy nie wymaga AP.

ostać otrzymuje 5 ap za każdy zdobyty poziom doświadczenia. Od 11 poziomu włącznie postać otrzymuje 10 ap co poziom. Od 16 poziomu włącznie postać otrzymuje 15 ap co poziom.

oniżej tabelka przedstawiająca koszt kolejnych poziomów atrybutu i łączną ilość AP potrzebną do osiągnięcia danego poziomu.

PoziomKosztRazem
111
223
336
4410
5515
6621
7728
8937
91148
101361
111677
122097
rzeba rozplanować poziomy atrybutów mając na uwadze, że postać może mieć tylko 200 AP (170 przy 20lvl + 2x po 15 z specjalnych zadań, więcej info TUTAJ). Postacie PvP maja od razu 200 AP. Wymaksowanie jednego atrybutu pozbawia nas 97 AP, zatem możemy sobie pozwolić na zaledwie dwa wymaksowane atrybuty. Zostanie nam w takim wypadku 6 wolnych AP. Nazywa się je wolnymi lub martwymi, bo nigdzie nie są zainwestowane (oczywiście możemy je zainwestować w każdy inny atrybut, jeśli chcemy).

est wiele możliwości rozłożenia punktów, aby na wysokim poziomie było więcej atrybutów. Oto przykłady (zakładając, że mamy 200 AP):


12/12 (6 wolnych ap)
11/10/10 (1 wolny ap)
11/11/8 (9 wolnych ap)
12/10/8 (5 wolnych ap)
12/9/9/ (7 wolnych ap)
12/8/8/7 (1 wolny ap)
11/10/8/6 (4 wolne ap)
11/10/7/7 (6 wolnych ap)
10/10/10/5 (2 wolne ap)
9/9/9/9 (8 wolnych ap)akie jest najlepsze rozłożenie? To zależy już wyłącznie od Ciebie i od używanych przez Ciebie umiejętności (staraj się zwiększać poziom atrybutu, z którego używasz najwięcej umiejętności). Od tego czy możesz sobie pozwolić w niektórych umiejętnościach na gorsze działanie, mniejszą skuteczność. Nie inwestuje się jednak w więcej atrybutów niż cztery. Najlepiej rozwinąć dwa do wysokiego poziomu i jeden do średniego poziomu na wsparcie pozostałych lub poświęcić wszystko na dwa. Nie zapominaj o tym, że możesz za pomocą przedmiotów podwyższyć poziom któregoś/którychś z atrybutów. Niektóre bronie i tarcze również zwiększają poziom atrybutów (o +1), jednak robią tylko podczas używania danego atrybutu, a maksymalna szansa na to wynosi 20%.

większyłeś poziom atrybutu, ale się rozmysliłeś? Nic straconego. Możesz dowolnie zmieniać przydzielone punkty pomiędzy poszczególnymi atrybutami. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można zrobić tego podczas misji czy eksploracji świata.

aksymalne wartości dla atrybutów dla postaci wynoszą 20, powyżej umiejętności nie będzie potężniejsza (omawiane bronie +1/20% mogą jednak tymczasowo ominąć ten limit). Możliwe jest podnoszenie podstawowego 12 poziomu atrybutu przy uzyciu różnych umiejętności, jak np. Magię Krwi i Klątwy Nekromanty można zwiększyć poprzez skill Awaken the Blood, a atrybuty Elementalisty poprzez Glyph of Elemental Power. W PvE jest również możliwe zwiększanie niektórych atrybutów o dodatkowy punkt za pomocą kapliczek (należy przed daną uklęknąć i dać awatarowi boga odpowiednią kwotę jako ofiarę) - działa tylko podczas trwania Łaski Bogów, oraz po spożyciu słodyczy.

panelu umiejętności i atrybutów ('K') umiejętności podniesione za pomocą wszelkiego rodzaju run, przedmiotów i błogosławieństw będą zaznaczone na niebiesko, a obniżone (np podczas podróży niskopoziomową postacią do GW:EotN czy klątw Nekromanty) na czerwono.Autor: Sinned; update by Yossek

GuildWars.comTeenArena Net