Witamy! Jest czwartek 21.09.2017, godzina 21:22
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...Kurzickowie są podzieleni na 5 domów: Lutgardis, zu Heltzer, Brauer, Vasburg i Durheim?
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
CONDITIONS, CZYLI STANY


Condition (Stan) to negatywny efekt spowodowany działaniem skilla. Zwykle zakładamy stany na wrogów, ale w niektórych przypadkach są używane do równoważenia skilli. Wszystkie umiejętności z czasem sie kończą ale można je też zakończyć za pomocą wielu skilli.

O tym że jesteśmy pod wpływem stanu możemy sie zorientowac dzięki złotej ikonce ze strzałką w dół; widocznymi w polu efektów działających na postać. Dodatkowo każde stworzenie będące pod wpływem stanu ma na Pasku Życia brązową strzałkę skierowaną ku dołowi. Krwawienie, Zatrucie i Choroba zmieniają ponadto kolor Paska a Głęboka Rana powoduje że jego część staje się szara. Większość stanów powoduje jakiś efekt graficzny wokół postaci na którą wpływa.

Stany a Klątwy:
Mimo że stany i klątwy podobnie wpływają na postać powodując negatywne efekty to różnią się jednak pod kilkoma względami.
* Stany zawsze powoduja ten sam efekto mimo że moga być powodowane prze dużą liczbę skilli. Na przykład bez względu na rozłożenie atrybutów degeneracja HP jest taka sama dla: Podpalenia (-7), Krwawienia (-3), Zatrucia (-4) i Choroby (-4). Z drugiej strony klątwy mają zawsze różny efekt, zależnie od ich rodzaju. Jedyną różnicą pomiędzy skillami powodującymi kondycje jest czas jej trwania.
* Stany są z zasady łatwiejsze do zniwelowania niż klątwy, ale z drugiej strony są tez dużo tańsze i łatwiejsze do nałożenia.BLEEDING
Krwawienie. Standardowe upuszczanie juchy z wrednych czerwonych kropek pałętających się po okolicy...

Efekt: -3 do regeneracji HP (-6 HP/sek)


Skille powodujące Krwawienie (według klas):

- Wojownik: Barbarous Slice, Crippling Slash, Deadly Riposte, Desperation Blow, Drunken Blow, Lacerating Chop, Seeking Blade, Sever Artery

- Łowca: Barbed Arrows, Barbed Trap, Brambles, Feral Lunge, Glass Arrows, Hunters Shot, Lacerate, Melandrus Arrows, Screaming Shot

- Nekromanta: Animate Shambling Horror, Blood Drinker, Jagged Bones, Rip Enchantment, Signet of Agony, Ulcerous Lungs

- Zabójca: Jagged Strike, Sharpen Daggers, Twisting Fangs

- Derwisz: Aura of Thorns, Wounding Strike

- Patron: Barbed Spear

- Skille PvE nieprzypisane: Ebon Vanguard Sniper Support, Deft Strike, Black Powder Mine, Ear Bite, Raven Talons

Skille powiązane z efektem Krwawienia: Lacerate, Ulcerous Lungs

Skille wymagające Krwawienia do działania: Gash, Seeping Wound, Maiming Spear, Signet of Infection

Skille chroniące przed Krwawieniem: Avatar of MelandruBLINDNESS
Oślepienie. 'Po oczach! Po oczach go!' czyli piękny stan do odsuwania zagrożenia ze strony walczących wręcz.

Efekt: 90% szans na pudło.


Skille powodujące Oślepienie (według klas):

- Wojownik: Belly Smash

- Łowca: Dust Trap, Smoke Trap, Throw Dirt

- Mesmer: Ineptitude, Signet of Midnight

- Elementalista: Ash Blast, Blinding Flash, Blinding Surge, Eruption, Glimmering Mark, Steam

- Zabójca: Blinding Powder, Smoke Powder Defense, Temple Strike, Shadow Sanctuary (skill PvE)

- Rytualista: Blind Was Mingson, Rupture Soul, Shadowsong, Weapon of Shadow

- Derwisz: Dust Cloak, Ebon Dust Aura

- Skille PvE nieprzypisane: Sneak Attack, Black Powder Mine, Raven Shriek

Skille powiązane z efektem Oślepienia: Slippery Ground, Signet of Shadows, Unseen Fury, Sand Shards

Skille chroniące przed Oślepieniem: Avatar of Melandru, Sight Beyond SightBURNING
Spalanie: Bardzo efektywny stan, powoduje szybki spadek HP

Efekt: -7 do regeneracji HP (-14 HP/sek)


Skille powodujące Płonięcie (według klas):

- Łowca: Burning Arrow, Flame Trap, Incendiary Arrows

- Monk: Ray of Judgment

- Elementalista: Bed of Coals, Burning Speed, Elemental Flame, Glyph of Immolation, Immolate, Incendiary Bonds, Mark of Rodgort, Mind Burn, Rodgorts Invocation, Searing Flames, Searing Heat, Smoldering Embers, Teinais Heat

- Rytualista: Spirit Burn

- Derwisz: Heart of Fury, Heart of Holy Flame

- Patron: Anthem of Flame, Blazing Finale, Blazing Spear, Burning Refrain, Burning Shield, Cautery Signet, Holy Spear

Skille powiązane z efektem Płonięcia : Extinguish, Earthen Shackles, Glowing Gaze, Searing Flames, Steam, Glowing Signet, Theyre on Fire!

Skille chroniące przed Płonięciem: Avatar of Melandru, Frigid ArmorCRACKED ARMOR
Pęknięta zbroja: Stan mający wpływ tylko na postacie z wyższym pancerzem, i zwiększający otrzymywane przez nich obrażenia... Nie ma absolutnie żadnego wpływu na postacie czarujące.

Efekt: Pancerz zostaje zredukowany o 20, lecz nie może obniżyć tego współczynnika do mniejszej wartości niż 60.


Skille powodujące Pękniętą Zbroję (według klas):

- Nekromanta: Well of Ruin, Weaken Armor

- Mesmer: Shrinking Armor

- Elementalista: Shell Shock, Lightning Orb

- Rytualista: Sundering Weapon

- Patron: Aggressive Refrain

- Skille PvE nieprzypisane: Finish Him!, Alkars Alchemical Acid, Low Blow

Skille powiązane z efektem Pękniętej Zbroi : Distracting Strike, Body Blow, Piercing Trap, Body Shot, Chest Thumper, Aura Slicer, Deft Strike

Skille chroniące przed Pękniętą Zbroją?: Avatar of MelandruCRIPPLED
Okulawienie. Dosyć przydatny stan na postacie które nie mają ochoty stać w miejscu i czekać sopkojnie aż sie je zneutralizuje...

Efekt: Cel porusza się o 50% wolniej.


Skille powodujące Okulawienie (według klas):

- Wojownik: Axe Rake, Hamstring, Crippling Slash, Desperation Blow, Drunken Blow, Youre All Alone!

- Łowca: Barbed Trap, Crippling Shot, Maiming Strike, Pin Down, Snare, Spike Trap

- Mesmer: Illusion of Haste

- Zabójca: Black Mantis Thrust, Caltrops, Crippling Dagger, Hidden Caltrops, Leaping Mantis Sting, Mantis Touch, Return

- Derwisz: Aura of Thorns, Crippling Sweep, Crippling Victory, Grenths Fingers, Grenths Grasp, Harriers Grasp, Signet of Pious Restraint, Veil of Thorns

- Patron: Crippling Anthem, Maiming Spear

- Skille PvE nieprzypisane: You Move Like a Dwarf!, Raven Talons

Skille powiązane z efektem Okulawienia: Knee Cutter, Tripwire, Jungle Strike, Trampling Ox

Skille chroniące przed Okulawieniem: Avatar of MelandruDAZED
Oszołomienie. Najniebezpieczniejszy stan dla postaci czarujących, przy odpowiedniej szybkości ataku można zupełnie wyłączyć daną postać z gry.

Efekt: Rzucasz czary dwa razy dłużej, jeśli zostałeś trafiony podczas używania czaru to twoja czynność zostaje przerwana.


Skille powodujące Oszołomienie (według klas):

- Wojownik: Skull Crack, Headbutt, Quivering Blade

- Łowca: Bestial Mauling, Broad Head Arrow, Concussion Shot, Smoke Trap

- Zabójca: Beguiling Haze, Golden Skull Strike, Temple Strike

- Patron: Awe, Spear Swipe, Stunning Strike

- Skille PvE nieprzypisane: Technobabble

Skille ignorujące efekt Oszołomienia: Glyph of Concentration

Skille chroniące przed Oszołomieniem: Avatar of MelandruDEEP WOUND
Głęboka Rana. Bardzo przydatny stan, osłabiający postać i utrudniający jej leczenie.

Efekt: Maksymalna żywotność i punkty otrzymywane za leczenie zostają zmniejszone o 20%. Może obniżyć hp o maksymalnie 100 punktów.


Skille powodujące Głęboką Ranę (według klas):

- Wojownik: Crushing Blow, Decapitate, Desperation Blow, Drunken Blow, Dismember, Eviscerate, Gash, Swift Chop, Pulverizing Smash, Body Blow

- Mesmer: Phantom Pain, Accumulated Pain

- Zabójca: Augury of Death, Golden Fang Strike, Impale, Shadow Fang, Twisting Fangs

- Patron: Find Their Weakness!, Its just a flesh wound., Chest Thumper, Cruel Spear, Merciless Spear, Slayers Spear, Vicious Attack

- Derwisz: Reapers Sweep, Wearying Strike, Pious Assault, Wounding Strike

- Skille PvE nieprzypisane: Finish Him!, Volfen Claw

Skille powiązane z efektem Głębokiej Rany: Agonizing Chop, Axe Rake, Axe Twist

Skille chroniące przed Głęboką Raną: Avatar of MelandruDISEASE
Choroba. Powoduje degenerację żywotności, bardzo skuteczna ze względu że przenosi się między istotami tego samego rodzaju.

Efekt: 4 do regeneracji HP(-8 HP/sek)


Skille powodujące Chorobę (według klas):

- Nekromanta: Putrid Flesh, Rotting Flesh, Tainted Flesh, Virulence

- Skille PvE nieprzypisane: Signet of Infection, Radiation Field

Skille powiązane z efektem Choroby: Toxicity

Skille chroniące przed Chorobą: Avatar of Melandru, Tainted FleshPOISON
Trucizna. Zatruwa jednego wroga.

Efekt: 4 do regeneracji HP(-8 HP/sek)


Skille powodujące Zatrucie (według klas):

- Łowca: Apply Poison, Poison Arrow, Poisonous Bite, Poison Tip Signet, Vipers Nest

- Nekromanta: Chilblains, Envenom Enchantments, Poisoned Heart, Death Nova, Fetid Ground, Necrotic Traversal, Toxic Chill, Virulence

- Zabójca: Black Spider Strike, Falling Spider, Entangling Asp, Vipers Defense

Skille powiązane z efektem Zatrucia: Toxicity, Seeping Wound, Signet of Toxic Shock

Skille chroniące przed Zatruciem: Avatar of MelandruWEAKNESS
Osłabienie. Jak łatwo się domyślić powoduje pogorszenie statystyk postaci.

Efekt: Zadajesz 66% mniej obrażeń i twoje atrybuty są zmniejszone o 1.


Skille powodujące Osłabienie (według klas):

- Wojownik: Axe Twist, Devastating Hammer, Forceful Blow, Staggering Blow, Desperation Blow, Drunken Blow, Pulverizing Smash, Youre All Alone!

- Elementalista: Enervating Charge, Ebon Hawk, Ward of Weakness

- Nekromanta: Enfeeble, Enfeebling Blood, Enfeebling Touch, Virulence, Withering Aura

- Patron: Wearying Spear, Anthem of Weariness

- Derwisz: Shield of Force, Staggering Force, Wearying Strike

- Skille PvE nieprzypisane: Ursan Roar, You Are All Weaklings!, Weakness Trap

Skille powiązane z efektem Osłabienia: Auspicious Blow, Fierce Blow, Heavy Blow, Overbearing Smash, Stoning, Glowstone, Oppressive Gaze

Skille chroniące przed Osłabieniem: Avatar of Melandru
Skille usuwające Stany (według klas):


*Na sojusznikach:

- Monk: Blessed Light, Dismiss Condition, Divert Hexes, Draw Conditions, Empathic Removal, Extinguish, Martyr, Mend Ailment, Mend Condition, Mending Touch, Purge Conditions, Purge Signet, Purifying Veil, Restore Condition, Signet of Removal , Smite Condition, Spotless Soul

- Nekromanta: Veratas Sacrifice

- Elementalista: Crystal Wave, Teinais Crystals

- Rytualista: Mend Body and Soul, Mending Grip, Pure Was Li Ming, Resilient Was Xiko, Spirits Gift, Weapon of Remedy, Wielders Remedy

- Patron: Its just a flesh wound., Cautery Signet, Lyric of Purification, Purifying Finale, Song of Purification


* Na sobie:

- Łowca: Antidote Signet

- Monk: Contemplation of Purity

- Nekromanta: Infuse Condition, Plague Sending, Plague Signet, Plague Touch

- Zabójca: Assassins Remedy, Signet of Malice

- Derwisz: Avatar of Melandru

- Patron: Remedy Signet, Spear of Redemption


Skille wydłużające czas trwania stanów: Extend Conditions, Plague Signet, Mystic Corruption

Skille skracające czas trwania stanów: Purifying Veil, Pure Was Li Ming, Recovery, Featherfoot Grace


Yossek


Wyczerpanie


Jak to działa?

Wyczerpanie redukuje maksymalny poziom energii postaci. Za każdym razem, gdy dana postać rzuci czar powodujący ten efekt, lub znajdzie się pod wpływem odpowiednich Hexów/Rytuałów Natury (o tym pózniej), maksymalny poziom jej energii zostaje zredukowany o 10 (istnieją jednak wyjątki od tej reguły; patrz - Equinox). Ta 'martwa strefa' widoczna jest jakos szary kolor z prawej strony (lub też góry - zależy od ułożenia interfejsu) paska energii. Wielce irytującym faktem jest to, że nie istnieje dotąd żaden sposób na zniwelowanie tego efektu. Pozbyć się go można jedynie czekając - szybkość regeneracji energii utraconej w ten sposób wynosi 1 pkt na 3 sekundy.
Efekty działania wyczerpania sumują się; co gorsza, możliwe jest nawet obniżenie poziomu maksymalnej energii poniżej 0, o co zresztą nietrudno. Wyobraźmy sobie tylko postac spamującą Flare, bedącą dodatkowo pod wpływem Arcane Languor i Equinox.

Możliwe źródła

Niektóre czary Elementalisty (wyczerpanie jako 'koszt' czaru, triggerowane na początku rzucania):

Energy Storage: Energy Boon, Ether Prodigy
Air Magic: Chain Lightning, Gale, Lightning Surge, Mind Shock, Ride the Lightning, Shock
Earth Magic: Dragons Stomp, Earthquake, Obsidian Flame
Fire Magic: Meteor, Meteor Shower, Mind Burn, Double Dragon
Water Magic: Maelstorm, Mind Freeze
bez atrybutu: Second Wind

prawie wszystkie czary przewracające przeciwników powodują wyczerpanie

Inne:

Exhausting Assault
Arcane Languor
Crystal Haze, działające podobnie do Arcane Languor, rzucane przez smoczycę Glint podczas walki z nią w Dragon's Lair
bedąc pod wpływem Arcane Languor (dzięki, Zhai) i Equinox mój poziom wyczerpania spadł poniżej wartości 0Ponadto:
umiejętnością związaną pośrednio z wyczerpaniem jest Rytuał Natury Equinox.
jedynym czarem 'ratującym' przed wyczerpaniem jest Glyph of Energy, który to niweluje wyczerpanie podczas rzucania następnego czaru.


Aldarond

GuildWars.comTeenArena Net