Witamy! Jest czwartek 19.10.2017, godzina 16:42
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...farming to ciągłe zabijanie potworów w jednej lokacji, w celu uzyskania wartościowych przedmiotów/złota?
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
Tyria

Nr Przedmiot Ilość Nazwa NPC-a Nagroda
Post Searing Ascalon
1. Charr Hides 4 Calissa Sedgwick Belt Pouch
Fur Squares
2. Singed Gargoyle Skulls 4 Innis the White Air Staff - Energy +4, Lightning Dmg: 3-4 (req. 4 Air Magic)
Diessa Icon - Energy +6 (req. 5 Smiting Prayers) Improves Casting speed (Chance: 10%)
Fire Staff - Energy +4, Fire Dmg: 3-4 (req. 4 Fire Magic) Armor +7 (vs. Cold attacks) Improves skill recharge(Chance: 10%)
War Hammer - Blunt Dmg: 11-17 (req. 3 Hammer Mastery)Health +20 Damage +25%(vs. Charr)
3. Fetid Carapaces 3 Dreaz Bowen Zbroja - Rękawiczki:
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 21)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 21)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 21)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 21)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 31)
Wojownik - Kolcze Rękawice (Obrona: 41)

Inscribed Chakram - Energy +6 (req. 5 Domination Magic) Domination Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Truncheon - Dark Dmg: 3-5 (req. 5 Curses)
4. Ornate Grawl Necklaces 3 Corwin Luceinne Air Staff - Energy +4, Lightning Dmg: 3-4 (req. 4 Air Magic) Zbroja +7 (vs. Earth attacks) Improves casting speed (chance: 10%)
Cane - Chaos Dmg: 3-4 (req. 5 Domination Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Flame Artifact - Energy +6 (req. 5 Fire Magic) Improves skill recharge (Chance: 10%)
Healing Ankh - Energy +6 (req. 5 Healing Prayers) Improves skill recharge (Chance: 8%)
Runic Hammer - Energy +5, Blunt Dmg: 11-17 (req. 3 Hammer Mastery) Damage +15% (while hexed)
Truncheon - Dark Dmg: 3-4 (req. 5 Curses) Improves Skill Recharge (chance: 10%) Improves Casting Speed (Chance: 10%) Zbroja -10 (while casting)
5. Ornate Grawl Necklaces 5 Palben Tunne Zbroja - Nogi:
Mag Żywiołów - Spodnie Maga Żywiołów (Obrona: 21)
Mesmer - Stylowe Pończochy (Obrona: 21)
Mnich - Spodnie (Obrona: 21)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 21)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 31)
Wojownik - Kolcze Spodnie (Obrona: 41)
6. Scorched Seeds 3 Penelope Hoode Ascalon Bow - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship)
Bone Staff - Energy +4, Cold Dmg: 3-4 (req. 4 Death Magic)
Frost Artifact - Energy +6 (req. 5 Water Magic) Improves Casting speed (Chance 10%)
Holy Staff - Energy +4, Fire Dmg: 3-4 (req. 4 Divine Favor) Zbroja +5 (while casting) Damage +25% (vs. Charr)
Inscribed Chakram - Energy +6 (req. 5 Fast Casting) Improves Casting speed using Fast Casting skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Fast Casting skills (Chance: 20%)
Rinblade - Slashing: 7-10 (req. 4 Swordsmanship)
7. Rawhide Belts 3 Sir Nyman Belt Pouch
8. Singed Gargoyle Skulls 3 Valeria Benes Bulwark of Balthazar - Zbroja: 6 (req. 4 Tactics) Zbroja +5 (while attacking) Zbroja -5 (while casting)
Cane - Chaos Dmg: 3-4 (req. 5 Illusion Magic)
Fire Staff - Energy +4, Fire Dmg: 3-4 (req. 4 Fire Magic)
Grim Cesta - Energy +6 (req. 5 Soul Reaping) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Longbow of Warding - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship) Damage +10% (while in stance) Zbroja +7 (vs. elemental attacks)
Storm Artifact - Energy +6 (req. 5 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Air Magic skills (Chance: 20%)
9. Scorched Lodestones 3 Nicanor Gannel Ascalon Bow - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship)
Earth Wand - Earth Dmg: 3-4 (req. 5 Earth Magic) Health +10
Fiery Flame Spitter - Dmg: 5-12 (req. 3 Axe Mastery) Improves skill recharge (Chance: 15%) Zbroja -10 (while attacking)
Idol - Energy +6 (req. 5 Curses) Improves Casting speed using Curses skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Curses skills (Chance: 20%)
Inscribed Chakram - Energy +6 (req. 5 Domination Magic) Energy +5 (while Health is above 75%)
Smiting Staff - Lightning Dmg: 3-4 (req. 4 Smiting Prayers)
10. Stormy Eyes 3 Ouran Odwin Ascalon Axe of Fortitude - Dmg: 5-12 (req. 3 Axe Mastery) Health +25
Cane - Chaos Dmg: 3-4 (req. 5 Domination Magic) Damage +33% Attack Speed -67% Health +20
Diessa Flatbow of Fortitude - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship) Damage +33% Attack Speed -67% Health +25
Idol - Energy +6 (req. 5 Curses) Zbroja +7 (while hexed)
Smiting Staff - Energy +4, Lightning Dmg: 3-4 (req. 4 Smiting Prayers)Damage +10% (while hexed) Damage +10% (while Health is below 50%)
Water Wand - Cold Dmg: 3-4 (req. 3 Water Magic) Damage +10% (vs. hexed foes) Energy +5 (while enchanted)
11. Stormy Eyes 3 Raymon Elsworth Cruel Staff - Energy +4, Dark Dmg: 3-4 (req. 4 Blood Magic) Energy +10 (while Health is below 50%)
Earth Wand - Earth Dmg: 3-4 (req. 5 Earth Magic)
Frost Artifact - Energy +6 (req. 5 Water Magic) Water Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Healing Ankh - Energy +6 (req. 5 Healing Prayers) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Jeweled Staff - Energy +4, Chaos Dmg: 3-4 (req. 4 Illusion Magic) Damage +10% (vs. hexed foes) Zbroja +5 (while hexed)
War Hammer of Fortitude - Blunt Dmg: 11-17 (req. 3 Hammer Mastery) Health +20 Damage +25% (vs. Charr)
12. Fetid Carapaces 3 Fytch Divine Symbol - Energy +6 (req. 5 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Divine Favor skills (Chance: 20%)
Flame Artifact - Energy +6 (req. 5 Fire Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Jeweled Chakram - Energy +6 (req. 5 Inspiration Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Runic Shield - Energy +5, Zbroja: 6 (req. 4 Tactics)
Truncheon - Cold Dmg: 4-7 (req. 5 Death Magic)
Water Wand - Cold Dmg: 4-7 (req. 3 Water Magic)
13. Ornate Grawl Necklaces 3 Guardsman Noell Air Wand - Lightning Dmg: 4-4 (req. 3 Air Magic)
Crimson Carapace Shield - Zbroja: 6 (req. 3 Tactics) Zbroja +5 (while attacking) Zbroja -5 (while casting)
Cruel Staff - Energy +4, Dark Dmg: 4-7 (req. 3 Blood Magic)
Earth Staff - Energy +4, Earth Dmg: 4-7 (req. 3 Earth Magic) Zbroja +5 (vs. Lightning attacks) Zbroja +3 (while casting) Zbroja +3 (while enchanted) Zbroja +3 (while hexed)
Inscribed Staff - Energy +4, Chaos Dmg: 4-7 (req. 3 Domination Magic)
Wicked Staff - Energy +4, Dark Dmg: 4-7, (req. 3 Curses)
14. Charr Carvings 3 Paige Osbourne Ascalon Maul of Fortitude - Blunt Dmg: 11-17 (req. 3 Hammer Mastery) Health +20 Damage +25% (vs. Charr)
Bone Staff - Energy +4, Cold Dmg: 3-4 (req. 4 Death Magic)
Fire Wand - Fire Dmg: 3-4 (Req. 5 Fire Magic)
Inscribed Staff - Energy +4, Chaos Dmg: 3-4 (req. 4 Domination Magic) Damage +25% (vs. Charr)
Protective Icon - Energy +6 (req. 5 Protection Prayers) Zbroja +15 (vs. Charr) Health +5
Water Staff - Energy +4, Cold Dmg: 3-4 (req. 3 Water Magic) Zbroja +7 (vs. Fire attacks) Damage +10% (vs. hexed foes) Damage +25% (vs. Charr)
15. Scorched Seeds 3 Sally Kaugie Ascalon Bow - Piercing Dmg: 11-18 (req. 3 Marksmanship) Damage +10% (while Hexed) Damage +10% (while Health is below 40%)
Divine Symbol - Energy +6 (req. 5 Divine Favor) Health +15
Holy Staff - Energy +4, Fire Dmg: 4-7 (req. 3 Divine Favor)
Jeweled Chalice - Energy +6 (req. 5 Illusion Magic) Zbroja +5 (vs. physical attacks)
Scroll - Energy +6 (req. 5 Energy Storage) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Truncheon - Cold Dmg: 3-4 (req. 5 Death Magic) Damage +10% (while Health is below 50%) Energy +5 (while Health is below 40%) Zbroja +5 (while Health is below 30%)
16. Scorched Lodestones 3 Martel Bastions Ascalon Bow - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship)
Grim Cesta - Energy +6 (req. 5 Blood Magic)
Jeweled Chalice - Energy +6 (req. 5 Illusion Magic)
Protective Icon - Energy +6 (req. 5 Protection Prayers)
Scroll - Energy +6 (req. 5 Earth Magic)
Wicked Staff - Energy +4, Dark Dmg: 3-4 (req. 4 Curses)
17. Leathery Claws 4 Gil Morridan Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 21)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 21)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 21)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 21)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 31)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 41)
18. Gruesome Ribcages 9 Nazag Fenn Bag
19. Scar Behemoth Jaws 3 Ashram Fenn Ascalon Bow - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship)
Grim Cesta - Energy +6 (req. 5 Blood Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Grim Cesta - Energy +6 (req. 5 Death Magic) Death Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Inscribed Chakram - Energy +6 (req. 5 Fast Casting) Improves skill recharge (Chance: 10%)
Scroll - Energy +6 (req. 5 Energy Storage) Energy +5 (while enchanted)
Shocking Plasma Blade - Lightning Dmg: 7-10 (req. 4 Swordsmanship) Damage +10% (while in a stance)
20. Singed Gargoyle Skulls 3 Lenerd Aberold Belt Pouch
21. Charr Carvings 3 Wain Hughes Ascalon Battle Staff - Energy +4, Lightning Dmg: 3-4, (req. 4 Smiting Prayers) Zbroja +5 (while casting) Damage +25% (vs. Charr)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 9-13 (req. 3 Marksmanship)
Cruel Staff of Fortitude - Energy +4, Shadow Dmg: 3-4 (req. 4 Blood Magic) Health +20 Damage +25% (vs. Charr)
Earth Staff - Energy +4, Earth Dmg: 3-4 (req. 4 Earth Magic)
Fire Wand - Fire Dmg: 3-4 (req. 5 Fire Magic) Attack speed +10% Damage -10% Energy +5 Damage +25% (vs. Charr)
Jeweled Chakram - Energy +6 (req. 5 Inspiration Magic) Zbroja +10 (vs. Charr) Health +5
22. Leathery Claws 3 Dael Belt Pouch
North Shiverpeaks
23. Shiverpeak Manes 5 Pyrs Harven Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Wszystko-widzące Oko (Obrona: 27) (Energy Storage)
Mesmer - Balowa Maska (Obrona: 27) (Illusion Magic)
Mnich - Tatuaż Proroka (Obrona: 27) (Divine Favor)
Nekromanta - Haniebna Blizna (Obrona: 27) (Death Magic)
Łowca - Maska Łowcy (Obrona: 37) (Expertise)
Wojownik - Hełm Szermierza (Obrona: 47) (Swordsmanship)
24. Stone Summit Badges 5 Asgrim Brightaxe Zbroja -Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 27)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 27)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 27)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 27)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 37)
Wojownik - Kolcze Rękawice (Obrona: 47)
25. Frostfire Fangs 5 Norin Stonegrimm Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Oko Burzy (Obrona: 27) (Air Magic)
Mesmer - Imponująca Maska (Obrona: 27) (Domination Magic)
Mnich - Tatuaż Proroka (Obrona: 27) (Divine Favor)
Nekromanta - Postrzępiona Blizna (Obrona: 27) (Blood Magic)
Łowca - Maska Poskramiacza (Obrona: 37) (Beast Mastery)
Wojownik - Hełm Wojownika (Obrona: 47) (Axe Mastery)
26. Curved Minotaur Horns 5 Maccus Ironjaw Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 27)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 27)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 27)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 27)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 37)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 47)
27. Frostfire Fangs 5 Sander the Gray (Niepełne) Zbroja - Nogi
Mnich - Spodnie (Obrona: 27)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 37)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 27)
28. Icy Humps 5 Lenn Giantsbane (Niepełne) Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Lodowe Oko (Obrona: 27) (Water Magic)
Łowca - Maska Łucznika (Obrona: 37) (Expertise)
Nekromanta - Haniebna Blizna (Obrona: 27) (Death Magic)
Wojownik - Hełm Taktyka (Obrona: 47) (Tactics)
29. Shiverpeak Manes 5 Rothgar Hoffsplitter (Niepełne) Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Kamienne Oko (Obrona: 27) (Earth Magic)
Łowca - Maska Podróżnika (Obrona: 37) (Wilderness Survival)
Nekromanta - Grzeszna Blizna (Obrona: 27) (Curses)
Kryta
30. Decayed Orr Emblems 4 Camryn Jamison Cane - Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Domination Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Truncheon - Cold Dmg: 5-10 (req. 6 Death Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Air Staff - Energy +6, Lightning Dmg: 5-10 (req. 6 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Air Magic skills (Chance: 20%)
Holy Staff - Energy +6, Fire Dmg: 5-10 (req. 6 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Divine Favor skills (chance: 20%)
Cruel Staff - Energy +6, Shadow Dmg: 5-10 (req. 6 Blood Magic) Improves Casting speed using Blood Magic skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Blood Magic skills (chance:20%)
Flame Artifact - Energy +8 (req. 6 Fire Magic) Fire Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
31. Bog Skale Fins 4 Leighton Cranford Cane - Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Illusion Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Bone Staff - Energy +6, Cold Dmg: 5-10 (req. 6 Death Magic) Improves Casting speed using Death Magic skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Death Magic skills (Chance: 20%)
Fire Wand - Fire Dmg: 5-10 (req. 6 Fire Magic) Energy +15, Energy regeneration -1c
Smiting Staff - Energy +6 Light Dmg: 5-10 (req. 6 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (Chance: 20%)
Battle Axe of Fortitude - Dmg: 7-19 (req. 6 Axe Mastery) Health +25 Damage +3 (vs. undead)
32. Feathered Caromi Scalps 4 Wintun the Black Inscribed Chakram - Energy +8 (req. 6 Domination Magic) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Grim Cesta - Energy +8 (req. 6 Blood Magic) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Scroll - Energy +8 (req. 6 Energy Storage) Improves casting speed using Energy Storage skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Energy Storage skills (chance: 20%)
Protective Icon - Energy +8 (req. 6 Protection Prayers) Protection Prayers +1 (20% chance while using skills) Health +30
Fire Staff - Energy +6 Fire Dmg: 7-13 (req. 6 Fire Magic) Improves casting speed using Fire Magic skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Fire Magic skills (chance:20%)
33. Hardened Humps 4 Helton Wills Jeweled Staff - Energy +6, Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (Chance: 20%)
Idol - Energy +8 (req. 6 Curses) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Scroll - Energy +8 (req. 6 Earth Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Holy Rod - Fire Dmg: 5-10 (req. 6 Divine Favor) Energy +15, Energy regeneration -1
Storm Artifact - Energy +8 (req. 6 Air Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 12-21 (req. 6 Marksmanship) Damage +15% (while in a stance)
34. Mergoyle Skulls 4 Milny Samhammil Grim Cesta - Energy +8 (req. 6 Soul Reaping), Energy +15, Energy Regeneration -1, Health +30
Water Wand - Cold dmg: 7-13 (req. 6 Water Magic), Energy +15,Energy Regeneration -1
Holy Rod - Fire dmg: 7-13 (req. 6 Divine Favor), Improves skill recharge using Divine Favor skills (Chance: 20%)
Crimson Carapace Shield - Obrona: 9 (req. 6 Tactics), Health +45 (while hexed), Received damage -2 (while hexed)
Air Wand - Lightning Dmg: 7-13 (req. 6 Air Magic) Improves skill recharge using Air Magic skills (Chance: 20%)
35. Glowing Hearts 4 Kira Thorne Inscribed Chakram - Energy +8 (req.6 Fast Casting), Energy +15, Energy Regeneration -1, Health +30
Deadly Cesta - Dark dmg: 7-13 (req.6 Blood Magic), Energy +15, Energy Regeneration -1
Earth Staff - Energy +6, Earth dmg: 7-13 (req.6 Earth Magic) Improves Casting speed using Earth Magic skills (Chance: 20%), Improves skill recharge using Earth Magic skills (Chance: 20%)
Healing Ankh - Energy+8 (req. 6 Healing Prayers), Healing Prayers +1 (20% chance while using skills), Health +30
Wicked Staff - Energy+6, Dark dmg: 7-13 (req.6 Curses), Improves Casting speed using Curses skills (Chance: 20%), Improves skill recharge using Curses skills (Chance: 20%)
Air Wand - Lightning dmg: 7-13, (req.6 Air Magic), Energy +15, Energy Regeneration -1
36. Abnormal Seeds 5 Tenlach Silverhand Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Oko Burzy (Obrona: 39) (Air Magic)
Mesmer - Imponująca Maska (Obrona: 39) (Domination Magic)
Mnich - Tatuaż Proroka (Obrona: 39) (Divine Favor)
Nekromanta - Ragged Scar Pattern (Obrona: 39) (Blood Magic)
Łowca - Maska Poskramiacza (Obrona: 49) (Beast Mastery)
Wojownik - Hełm Żołnierza (Obrona: 59) (Axe Mastery)
37. Feathered Caromi Scalps 5 Ian Sturmme Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Kamienne Oko (Obrona: 39) (Earth Magic)
Mesmer - Lśniąca Maska (Obrona: 39) (Fast Casting)
Mnich - Tatuaż Sługi (Obrona: 39) (Healing Prayers)
Nekromanta - Grzeszna Blizna (Obrona: 39) (Curses)
Łowca - Maska Łucznika (Obrona: 49) (Marksmanship)
Wojownik - Krasnoludzki Hełm (Obrona: 59) (Hammer Mastery)
38. Bog Skale Fins 4 Lyris the Sage Jeweled Chakram - Energy +8 (req. 6 Inspiration Magic) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Cruel Staff - Energy +6, Dark Dmg: 5-10 (req. 6 Blood Magic) Improves Casting speed using Blood Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Blood Magic skills (Chance: 20%)
Water Staff - Energy +6, Cold Dmg: 5-10 (req. 6 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Water Magic skills (Chance: 20%)
Smiting Rod - Light Dmg: 5-10 (req. 6 Smiting Prayers) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (Chance 20%)
Truncheon - Dark Dmg: 5-10 (req. 6 Curses) Improves skill recharge using Curses skills (Chance 20%)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 12-21 (req. 6 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
39. Abnormal Seeds 4 Sir Robert Jeweled Staff - Energy +6, Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (Chance: 20%)
Grim Cesta - Energy +8 (req. 6 Death Magic) Death Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Earth Wand - Earth Dmg: 5-10 (req. 6 Earth Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Healing Ankh - Energy +8 (req. 6 Healing Prayers) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Long Sword - Slashing Dmg: 12-18 (req. 6 Swordsmanship) Damage +20% (while hexed)
Flame Artifact - Energy +8 (req. 6 Fire Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
40. alpine Seeds 5 Sadira Powell Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 27)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 27)
Monk - Sandały Mnicha (Obrona: 27)
Necromancer - Buty Nekromanty (Obrona: 27)
Ranger - Skórzane Buty (Obrona: 37)
Warrior - Kolcze Buty (Obrona: 47)
41. Forest Minotaur Horns 5 Bryon Elston Cane - Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Domination Magic) Improves skill recharge using Domination Magic skills (Chance: 20%)
Truncheon - Cold Dmg: 5-10 (req. 6 Death Magic) Improves skill recharge using Death Magic skills (Chance: 20%)
Frost Artifact - Energy +8 (req. 6 Water Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Smiting Rod - Light Dmg: 5-10 (req. 6 Smiting Prayers) Energy +15, Energy regeneration -1
War Hammer - Blunt Dmg: 14-23 (req. 6 Hammer Mastery) Damage +15% (while in a stance)
42. Ivory Troll Tusks 4 William Pennington Jeweled Chakram - Energy +8 (req. 6 Inspiration Magic) Improves Casting speed using Inspiration Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Inspiration Magic skills (Chance: 20%)
Cruel Staff - Energy +6, Dark Dmg: 5-10 (req. 6 Blood Magic) Improves Casting speed using Blood Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Blood Magic skills (Chance: 20%)
Earth Wand - Earth Dmg: 5-10 (req. 6 Earth Magic) Improves skill recharge using Earth Magic skills (Chance: 20%)
Divine Symbol - Energy +8 (req. 6 Divine Favor) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Long Sword - Slashing Dmg: 12-18 (req. 6 Swordsmanship) Damage +15% (while in a stance)
43. Gargantuan Jawbones 4 Brynden Cromwell Inscribed Staff - Energy +6, Chaos Dmg: 5-10 (req. 6 Domination Magic) Improves Casting speed using Domination Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Domination Magic skills (Chance: 20%)
Idol - Energy +8 (req. 6 Curses) Curses +1 (20% chance while using skills) Health +30
Earth Staff - Energy +6, Earth Dmg: 5-10 (req. 6 Earth Magic) Improves Casting speed using Earth Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Earth Magic skills (Chance: 20%)
Holy Staff - Energy +6, Fire Dmg: 5-10 (req. 6 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Divine Favor skills (Chance: 20%)
Water Staff - Energy +6, Cold Dmg: 5-10 (req. 6 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Water Magic skills (Chance: 20%)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 12-21 (req. 6 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
44. Glowing Hearts 5 Julianna Furst Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 39)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 39)
Mnich - Sandały Mnicha (Obrona: 39)
Nekromanta - Buty Nekromanty (Obrona: 39)
Łowca - Skórzane Buty (Obrona: 49)
Wojownik - Kolcze Buty (Obrona: 59)
45. Shadowy Remnants 5 Robin Neils Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Wszystko-widzące Oko (Obrona: 39) (Energy Storage)
Mesmer - Balowa Maska (Obrona: 39) (Illusion Magic)
Mnich - Tatuaż Obrońcy (Obrona: 49) (Protection Prayers)
Nekromanta - Haniebna Blizna (Obrona: 49) (Death Magic)
Łowca - Maska Łowcy (Obrona: 49) (Expertise)
Wojownik - Hełm Szermierza (Obrona: 59) (Swordsmanship)
46. Thorny Carapaces 5 Isabeaux Navarre Jeweled Chalice - Energy +10 (req. 8 Illusion Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Truncheon - Cold Dmg: 7-13 (req. 8 Death Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Water Wand - Cold Dmg: 7-13 (req. 8 Water Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Holy Staff - Energy +8, Fire Dmg: 7-13 (req. 8 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Divine Favor skills (chance:20%)
Battle Axe - Slashing Dmg: 6-21 (req. 8 Axe Mastery) Damage +15% (while enchanted)
47.
48.
49. Spiked Crests 5 Vardis Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Wszystko-widzące Oko (Obrona: 39) (Energy Storage)
Mesmer - Balowa Maska (Obrona: 39) (Illusion Magic)
Mnich - Tatuaż Obrońcy (Obrona: 39) (Protection Prayers)
Nekromanta - Haniebna Blizna (Obrona: 39) (Death Magic)
Łowca - Maska Łowcy (Obrona: 49) (Expertise)
Wojownik - Hełm Szermierza (Obrona: 59) (Swordsmanship)
50. Bog Skale Fins 5 Gruhn the Fisher Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 39)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 39)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 39)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 39)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 49)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 59)
51. Mergoyle Skulls 5 Falhurst Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 39)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 39)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 39)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 39)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 49)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 59)
Maguuma Jungle
52. Tangled Seeds 5 Elwynn Kirby Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Kamienne Oko (Obrona: 51) (Earth Magic)
Mesmer - Lśniąca Maska (Obrona: 51) (Fast Casting)
Mnich - Tatuaż Sługi (Obrona: 51) (Healing Prayers)
Nekromanta - Grzeszna Blizna (Obrona: 51) (Curses)
Łowca - Maska Łucznika (Obrona: 61) (Marksmanship)
Wojownik - Krasnoludzki Hełm (Obrona: 71) (Hammer Mastery)
53. Ebon Spider Nogi 5 Mosreh the Exile Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 51)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 51)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 51)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 51)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 61)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 71)
54. Ancient Eyes 5 Aaron Fletcher Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Oko Burzy (Obrona: 51) (Air Magic)
Mesmer - Imponująca Maska (Obrona: 51) (Domination Magic)
Mnich - Tatuaż Proroka (Obrona: 51) (Divine Favor)
Nekromanta - Ragged Scar Pattern (Obrona: 51) (Blood Magic)
Łowca - Maska Poskramiacza (Obrona: 61) (Beast Mastery)
Wojownik - Hełm Oprawcy (Obrona: 71) (Axe Mastery)
55. Ancient Eyes 5 Vargil the White Cane - Chaos Dmg: 7-13 (req. 8 Domination Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Grim Cesta - Energy +10 (req. 8 Blood Magic) Blood Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Storm Artifact - Energy +10 (req. 8 Air Magic) Air Magic +1 (20% chance while using skills) Health +30
Healing Ankh - Energy +10 (req. 8 Healing Prayers) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Crimson Carapace Shield - Zbroja: 12 (req. 8 Tactics) Health +45 (while enchanted) Received damage -2 (while enchanted)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 13-25 (req. 8 Marksmanship) Damage +15% (while in a stance)
56. Jungle Troll Tusks 5 Crispin Bryllis Inscribed Chakram - Energy +10 (req. 8 Domination Magic) Domination Magic +1 (chance: 20%) Health +30
Deadly Cesta - Dark Dmg: 7-13 (req. 8 Blood Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Frost Artifact - Energy +10 (req. 8 Water Magic) Water Magic +1 (chance: 20%) Health +30
Protective Icon - Energy +10 (req. 8 Protection Prayers) Protection Prayers +1 (chance: 20%) Health +30
Battle Axe - Slashing Dmg: 6-21 (req. 8 Axe Mastery) Damage +15% (while in a stance)
57. Maguuma Manes 5 Lady Engelram Cane - Chaos Dmg: 7-13 (req. 8 Illusion Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Grim Cesta - Energy +10 (req. 8 Death Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Flame Artifact - Energy +10 (req. 8 Fire Magic) Fire Magic +1 (chance: 20%) Health +30
Holy Rod - Fire Dmg: 7-13 (req. 8 Divine Favor) Energy +15, Energy regeneration -1
Long Sword - Slashing Dmg: 14-20 (req. 8 Swordsmanship) Damage +20% (while hexed)
58. Mossy Mandibles 5 Farmer Conklin Jeweled Chakram - Energy +10 (req. 8 Inspiration Magic) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Idol - Energy +10 (req. 8 Curses) Zbroja +5 (while enchanted) Health +45 (while enchanted)
Earth Wand - Earth Dmg: 7-13 (req. 8 Earth Magic) Energy +15, Energy regeneration -1
Smiting Staff - Energy +8, Light Dmg: 7-13 (req. 8 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers skills (chance: 20%) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (chance: 20%)
Ascalon Bow - Piercing Dmg: 13-25 (req. 8 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
59. Thorny Carapaces 5 Hember Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 51)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 51)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 51)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 51)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 61)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 71)
60. Maguuma Manes 5 Lord Engelram Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 51)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 51)
Mnich - Sandały Mnicha (Obrona: 51)
Nekromanta - Buty Nekromanty (Obrona: 51)
Łowca - Skórzane Buty (Obrona: 61)
Wojownik - Buty Kolcze (Obrona: 71)
61. White Mantle Emblems 5 Horton Longsnout Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 51)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 51)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 51)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 51)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 61)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 71)
62. Ebon Spider Legs 5 Elene the Vigilant Zbroja - - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 51)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 51)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 51)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 51)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 61)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 71)
63. Tangled Seeds 5 Slayton Redblade Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Ogniste Oko (Obrona: 51) (Fire Magic)
Mesmer - Animowana Maska (Obrona: 51) (Inspiration Magic)
Mnich - Zealot Scalp Design (Obrona: 51) (Smiting Prayers)
Nekromanta - Devilish Scar Pattern (Obrona: 51) (Soul Reaping)
Łowca - Maska Podróżnika (Obrona: 61) (Wilderness Survival)
Wojownik - Potężny Hełm (Obrona: 71) (Strength)
64. Jungle Skale Fins 5 Llourdes the Arcane Niepełne Zbroja - Nogi
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 61)
65. Behemoth Jaws 5 Agrippa Stonehands Niepełne Zbroja - Głowa
Łowca - Maska Łowcy (Obrona: 61)
66. Glowing Hearts 5 Jamora the Wise Zbroja - Nogi
Mag Żywiołów - Spodnie Maga Żywiołów (Obrona: 39)
Mesmer - Stylowe Pończochy (Obrona: 39)
Mnich - Spodnie (Obrona: 39)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 39)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 49)
Wojownik - Kolcze Spodnie (Obrona: 59)
Crystal Desert
67. Bleached Shells 5 Ardenoth Oakenshield Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Wszystko-widzące Oko (Obrona: 60) (Energy Storage)
Mesmer - Maska od Kostiumu (Obrona: 60) (Illusion Magic)
Mnich - Defender Scalp Design (Obrona: 60) (Protection Prayers)
Nekromanta - Vile Scar Pattern (Obrona: 60) (Death Magic)
Łowca - Maska Łowcy (Obrona: 70) (Expertise)
Wojownik - Hełm Szermierza (Obrona: 80) (Swordsmanship)
68. Dune Burrower Jaws 5 Gustov the Silent Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 60)
Mnich - Sandały Mnicha (Obrona: 60)
Nekromanta - Buty Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Buty (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Buty (Obrona: 80)
69. Losaru Manes 5 Kyle the Rich Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 60)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 60)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 70)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 80)
70. Bleached Carapaces 5 Winfield Michelson Zbroja - Klatka Piersiowa
Mag Żywiołów - Toga Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Szaty (Obrona: 60)
Mnich - Szaty Mnicha (Obrona: 60)
Nekromanta - Tunika Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzana Kamizelka (Obrona: 70)
Wojownik - Kolczuga (Obrona: 80)
71. Minotaur Horns 5 Fenster the Golden Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 60)
Mnich - Wstążka na Ręce (Obrona: 60)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 70)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 80)
72. Topaz Crests 5 John Verado Inscribed Staff - Energy +10, Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Domination Magic) Improves casting speed using Domination Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Domination Magic skills (20% chance)
Cruel Staff - Energy +10, Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Blood Magic) Improves casting speed using Blood Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Blood Magic skills (20% chance)
Earth Wand - Earth Dmg: 11-22 (req. 9 Earth Magic) Improves skill recharge using Earth Magic skills (20% chance)
Protective Icon - Energy +12 (req. 9 Protection Prayers) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Composite Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
73. Spiny Seeds 5 Rylan Paval Inscribed Chakram - Energy +12 (req. 9 Domination Magic) Improves Casting speed using Domination skills (20% Chance) Improves skill recharge using Domination skills (20% Chance)
Grim Cesta - Energy +12 (req. 9 Soul Reaping) Improves Casting speed using Soul Reaping skills (20% Chance) Improves skill recharge using Soul Reaping skills (20% Chance)
Water Staff - Energy +10, Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Water Magic skills (20% Chance)
Holy Staff - Energy +10, Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (20% Chance) Improves skill recharge using Divine Favor (20% Chance)
74. Shriveled Eyes 5 Sir Norrington Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 60)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 60)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 70)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 80)
75. Jade Mandibles 5 Kelsay Pradist Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Storm Eye (Obrona: 60) (Air Magic)
Mesmer - Imposing Mask (Obrona: 60) (Domination Magic)
Mnich - Prophet Scalp Design (Obrona: 60) (Divine Favor)
Nekromanta - Ragged Scar Pattern (Obrona: 60) (Blood Magic)
Łowca - Tamer Mask (Obrona: 70) (Beast Mastery)
Wojownik - Executioner Helm (Obrona: 80) (Axe Mastery)
76. Minotaur Horns 5 Luven Underwood Cane - Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Domination Magic) Improves skill recharge using Domination Magic skills (20% chance)
Bone Staff - Energy +10, Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Death Magic) Improves casting speed using Death Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Death Magic skills (20% chance)
Fire Wand - Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Fire Magic) Improves skill recharge using Fire Magic skills (20% chance)
Smiting Staff - Energy +10, Light Dmg: 11-22 (req. 9 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers skills (20% chance) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (20% chance)
War Hammer - Blunt Dmg: 19-35 (req. 9 Hammer Mastery) Damage +15% (while enchanted)
Flatbow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while enchanted)
77. Bleached Carapaces 5 Cinder Linnwood Jeweled Staff - Energy +10, Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (20% chance)
Idol - Energy +12 (req. 9 Curses) Improves Casting speed using Curses skills (20% chance) Improves skill recharge using Curses skills (20% chance)
Storm Artifact - Energy +12 (req. 9 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Air Magic skills (20% chance)
Divine Symbol - Energy +12 (req. 9 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (20% chance) Improves skill recharge using Divine Favor skills (20% chance)
Long Sword - Slashing Dmg: 15-22 (req. 9 Swordsmanship) Damage +15% (while in a stance)
78. Dessicated Hydra Claws 5 Mourn Drakespur Jeweled Chakram - Energy +12 (req. 9 Inspiration Magic) Improves casting speed using Inspiration skills (20% chance) Improves skill recharge using Inspiration skills (20% chance)
Wicked Staff - Energy +10, Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Curses) Improves casting speed using Curses skills (20% chance) Improves skill recharge using Curses skills (20% chance)
Air Wand - Lightning Dmg: 11-22 (req. 9 Air Magic) Improves skill recharge using Air Magic skills (20% chance)
Healing Ankh - Energy +12 (req. 9 Healing Prayers) Improves casting speed using Healing Prayers skills (20% chance) Improves skill recharge using Healing Prayers skills (20% chance)
Short Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
79. Shriveled Eyes 5 Barton Smallwood Zbroja - Głowa
Mag Żywiołów - Płomienne Oko (Obrona: 60) (Fire Magic)
Mesmer - Zwierzęca Maska (Obrona: 60) (Inspiration Magic)
Mnich - Tatuaż Fanatyka (Obrona: 60) (Smiting Prayers)
Nekromanta - Piekielna Blizna (Obrona: 60) (Soul Reaping)
Łowca - Maska Podróżnika (Obrona: 70) (Wilderness Survival)
Wojownik - Brutalny Hełm (Obrona: 80) (Strength)
80. Dune Burrower Jaws 5 Jamie the Wanderer Zbroja - Nogi
Mag Żywiołów - Spodnie Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pończochy (Obrona: 60)
Mnich - Spodnie (Obrona: 60)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Spodnie (Obrona: 80)
81. Iridescent Griffon Wings 5 Arliss Vaughn Jeweled Chalice - Energy +12 (req. 9 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (20% Chance)
Truncheon - Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Death Magic) Improves skill recharge using Death Magic skills (20% Chance)
Frost Artifact - Energy +12 (req. 9 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Water Magic skills (20% Chance)
Smiting Rod - Lightning Dmg: 11-22 (req. 9 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers skills (20% Chance)
82. Bleached Shells 5 Lord Dorn Lendrigen Cane - Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Illusion Magic) Improves casting speed using Illusion Magic Skills (20% chance)
Idol - Energy +12 (req. 9 Curses) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Air Staff - Energy +10, Lightning Dmg: 11-22 (req. 9 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic Skills (20% chance) Improves skill recharge using Air Magic skills (20% chance)
Holy Rod - Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Divine Favor) Improves skill recharge using Divine Favor Skills (20% chance)
Crimson Carapace Shield - Zbroja: 16 (req. 9 Tactics) Health +45 (while in a stance) Received Damage -2 (while in a stance)
83. Losaru Manes 5 Cedrick Rogers Zbroja - Nogi
Mag Żywiołów - Spodnie Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pończochy (Obrona: 60)
Mnich - Spodnie (Obrona: 60)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Spodnie (Obrona: 80)
84. Massive Jawbones 5 Sir Kaufman Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 60)
Mnich - Sandały Mnicha (Obrona: 60)
Nekromanta - Buty Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Buty (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Buty (Obrona: 80)
85. Dune Burrower Jaws 5 Sir Pohl Sanbert Cane - Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Illusion Magic) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (20% chance)
Grim Cesta - Energy +12 (req. 9 Death Magic) Improves casting speed using Death Magic Skills (20% chance) Improves skill recharge using Death Magic skills (20% chance)
Flame Artifact - Energy +12 (req. 9 Fire Magic) Improves Casting speed using Fire Magic Skills (20% chance) Improves skill recharge using Fire Magic skills (20% chance)
Divine Symbol - Energy +12 (req. 9 Divine Favor) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Battle Axe - Slashing Dmg: 6-28 (req. 9 Axe Mastery) Damage +15% (while in a stance)
Longbow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
86. Massive Jawbones 5 Karl Jakobs Inscribed Staff - Energy +10, Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Domination Magic) Improves Casting speed using Domination Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Domination Magic skills (20% chance)
Deadly Cesta - Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Blood Magic) Improves skill recharge using Blood Magic skills (20% chance)
Fire Staff - Energy +10, Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Fire Magic) Improves Casting speed using Fire Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Fire Magic skills (20% chance)
Holy Rod - Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Divine Favor) Improves skill recharge using Divine Favor skills (20% chance)
Crimson Carapace Shield - Zbroja: 16 (req. 9 Tactics) Health +45 (while hexed) Received Damage -2 (while hexed)
Horn Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while enchanted)
87. Iridescent Griffon Wings 5 Kraviec the Cursed Jeweled Chakram - Energy +12 (req. 9 Inspiration Magic) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Grim Cesta - Energy +12 (req. 9 Soul Reaping) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
Scroll - Energy +12 (req. 9 Energy Storage) Improves Casting speed using Energy Storage skills (20% chance) Improves skill recharge using Energy Storage skills (20% chance)
Healing Ankh - Energy +12 (req. 9 Healing Prayers) Energy +15, Energy regeneration -1 Health +30
War Hammer - Blunt Dmg: 19-35 (req. 9 Hammer Mastery) Damage +15% (while in a stance)
88. Jade Mandibles 5 Uderit Ignis Inscribed Chakram - Energy +12 (req. 9 Fast Casting) Improves Casting speed using Fast Casting Skills (20% chance) Improves skill recharge using Fast Casting skills (20% chance)
Truncheon Shadow - Dmg: 11-22 (req. 9 Curses) Improves skill recharge using Curses skills (20% chance)
Water Wand - Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Water Magic) Improves skill recharge using Water Magic skills (20% chance)
Smiting Staff - Energy +10, Light Dmg: 11-12 (req. 9 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers Skills (20% chance)
Long Sword - Slashing Dmg: 15-22 (req. 9 Swordsmanship) Damage +15% (while enchanted)
89. Encrusted Loadstones 5 Brandon Harlin Jeweled Chalice - Energy +12 (req. 9 Illusion Magic) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Grim Cesta - Energy +12 (req. 9 Blood Magic) Energy +15, Energy Regeneration -1 Health +30
Scroll - Energy +12 (req. 9 Earth Magic) Improves Casting speed using Earth Magic skills (20% chance) Improves skill recharge using Earth Magic skills (20% chance)
Protective Icon - Energy +12 (req. 9 Protection Prayers) Improves Casting speed using Protection Prayers skills (20% chance) Improves skill recharge using Protection Prayers skills (20% chance)
Battle Axe - Slashing Dmg: 6-28 (req. 9 Axe Mastery) Damage +15% (while enchanted)
90. Stone Summit Badges 5 Ornhelm Brightaxe Grim Cesta - Energy +12 (req. 9 Soul Reaping) Improves Casting speed using Soul Reaping skills (20% Chance) Improves skill recharge using Soul Reaping skills (20% Chance)
Storm Artifact - Energy +12 (req. 9 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Air Magic skills (20% Chance)
Smiting Rod - Light Dmg: 11-22 (req. 9 Smiting Prayers) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (20% Chance)
South Shiverpeaks
91. Intricate Grawl Necklaces 5 Mag Ironwall Cruel Staff - Energy +10, Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Blood Magic) Improves Casting speed using Blood Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Blood Magic skills (20% Chance)
Scroll - Energy +12 (req. 9 Energy Storage) Improves Casting speed using Energy Storage skills (20% Chance) Improves skill recharge using Energy Storage skills (20% Chance)
Holy Staff - Energy +10, Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (20% Chance) Improves skill recharge using Divine Favor skills (20% Chance)
Flatbow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while enchanted)
92. Azure Remains 7 Vania Sewell Zbroja - Stopy
Mag Żywiołów - Buty Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pantofle (Obrona: 60)
Mnich - Sandały Mnicha (Obrona: 60)
Nekromanta - Buty Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Buty (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Buty (Obrona: 80)
93. Frigid Hearts 5 Cember Goreaxe Fire Staff - Energy +10, Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Fire Magic) Improves Casting speed using Fire Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Fire Magic skills (20% Chance)
Divine Symbol - Energy +12 (req. 9 Divine Favor) Improves Casting speed using Divine Favor skills (20% Chance) Improves skill recharge using Divine Favor skills (20% Chance)
Earth Wand - Earth Dmg: 11-22 (req. 9 Earth Magic) Improves skill recharge using Earth Magic skills (20% Chance)
94. Frigid Hearts 7 Turlo Oakenspear Zbroja - Nogi
Mag Żywiołów - Spodnie Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Pończochy (Obrona: 60)
Mnich - Spodnie (Obrona: 60)
Nekromanta - Spodnie Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Spodnie (Obrona: 70)
Wojownik - Kolcze Spodnie (Obrona: 80)
95. Alpine Seeds 7 Kagan Treesplitter Zbroja - Rękawiczki
Mag Żywiołów - Rękawiczki Maga Żywiołów (Obrona: 60)
Mesmer - Stylowe Rękawiczki (Obrona: 60)
Mnich - Wstążka na ręce (Obrona: 60)
Nekromanta - Rękawice Nekromanty (Obrona: 60)
Łowca - Skórzane Rękawiczki (Obrona: 70)
Wojownik - Rękawice Kolcze (Obrona: 80)
96. Alpine Seeds 5 Bariel Darkroot Jeweled Chakram - Energy +12 (req. 9 Inspiration Magic) Improves Casting speed using Inspiration Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Inspiration Magic skills (Chance: 20%)
Earth Staff - Energy +10, Earth Dmg: 11-22 (req. 9 Earth Magic) Improves Casting speed using Earth Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Earth Magic skills (Chance: 20%)
Jeweled Chalace - Energy +12 (req. 9 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (Chance: 20%)
Scroll - Energy +12 (req. 9 Earth Magic) Improves Casting speed using Earth Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Earth Magic skills (Chance: 20%)
Composite Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
97. Mountain Troll Tusks 5 Trego Stonebreaker Inscribed Chakram - Energy +12 (req. 9 Fast Casting) Improves skill recharge using Fast Casting skills (Chance: 20%) Improves Casting speed using Fast Casting skills (Chance: 20%)
Deadly Cesta - Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Blood Magic) Improves skill recharge using Blood Magic skills (Chance: 20%)
Protective Icon - Energy +12 (req. 9 Protection Prayers) Improves skill recharge using Protection Prayers skills (Chance: 20%) Improves Casting speed using Protection Prayers skills (Chance: 20%)
Short Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while Health is above 50%)
98. Feathered Avicara Scalps 5 Goran Grimyak Inscribed Chakram - Energy +12 (req. 9 Domination Magic) Improves Casting speed using Domination Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Domination Magic skills (Chance: 20%)
Idol - Energy +12 (req. 9 Curses) Improves Casting speed using Curses skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Curses skills (Chance: 20%)
Flame Artifact - Energy +12 (req. 9 Fire Magic) Improves Casting speed using Fire Magic skills (Chance: 20%) Improves skill recharge using Fire Magic skills (Chance: 20%)
Water Wand - Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Water Magic) Improves skill recharge using Water Magic skills (Chance: 20%)
99. Frosted Griffon Wings 5 Hagon Warblade Cane - Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Illusion Magic) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (20% Chance)
Frost Artifact - Energy +12 (req. 9 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Water Magic skills (20% Chance)
Crimson Carapace Shield - Zbroja: 16 (req. 9 Tactics) Health +45 (while in a stance) Received Damage -2 (while in a stance)
Air Staff - Energy +10, Lightning Dmg: 11-22 (req. 9 Air Magic) Improves Casting speed using Air Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Air Magic skills (20% Chance)
100. Mountain Troll Tusks 5 Merrin Trollsbane Jeweled Staff - Energy +10, Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Illusion Magic) Improves Casting speed using Illusion Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Illusion Magic skills (20% Chance)
Bone Staff - Energy +10, Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Death Magic) Improves Casting speed using Death Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Death Magic skills (20% Chance)
Water Staff - Energy +10, Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Water Magic) Improves Casting speed using Water Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Water Magic skills (20% Chance)
Long Sword - Slashing Dmg: 15-22 (req. 9 Swordsmanship) Damage +15% (while in a stance)
101. Azure Remains 5 Hoknil the Lesser Inscribed Staff - Energy +10, Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Domination Magic) Improves Casting speed using Domination Magic skills (20% Chance) Improves skill recharge using Domination Magic skills (20% Chance)
Wicked Staff - Energy +10, Shadow Dmg: 11-22 (req. 9 Curses) Improves Casting speed using Curses skills (20% Chance) Improves skill recharge using Curses skills (20% Chance)
Holy Rod - Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Divine Favor) Improves skill recharge using Divine Favor skills (20% Chance)
Horn Bow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while enchanted)
102. Huge Jawbones 5 Radamon Cane - Chaos Dmg: 11-22 (req. 9 Domination Magic) Improves skill recharge using Domination Magic skills (20% Chance)
Truncheon - Cold Dmg: 11-22 (req. 9 Death Magic) Improves skill recharge using Death Magic skills (20% Chance)
Fire Wand - Fire Dmg: 11-22 (req. 9 Fire Magic) Improves skill recharge using Fire Magic skills (20% Chance)
Healing Ankh - Energy +12 (req. 9 Healing Prayers) Improves Casting speed using Healing Prayers skills (20% Chance) Improves skill recharge using Healing Prayers skills (20% Chance)
War Hammer - Blunt Dmg: 19-35 (req. 9 Hammer Mastery) Dmg: +15% (while in a stance)
103. Frozen Shells 5 Nord Stonegrimm Truncheon - Dark Dmg: 11-22 (req. 9 Curses) Improves skill recharge using Curses skills (20% Chance)
Smiting Staff - Energy +10, Light Dmg: 11-22 (req. 9 Smiting Prayers) Improves Casting speed using Smiting Prayers skills (20% Chance) Improves skill recharge using Smiting Prayers skills (20% Chance)
Battle Axe - Slashing Dmg: 6-28 (req. 9 Axe Mastery) Damage +15% (while in a stance)
Longbow - Piercing Dmg: 15-28 (req. 9 Marksmanship) Damage +15% (while health is above 50%)


Draghmar, Simek

GuildWars.comTeenArena Net