Witamy! Jest poniedzialek 23.10.2017, godzina 09:40
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...gdy mocno kichasz, możesz złamać sobie żebra?
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
"Licencja użytkownika końcowego Guild Wars" czyli EULA

Ponieważ nigdzie w sieci nie znalazłem "Licencji użytkownika końcowego Guild Wars" po polsku, uznałem że sensownie będzie zamieścić ją u nas, zwłaszcza, że zaakceptować bądź odrzucić ją możemy dopiero PO założeniu konta.Licencja użytkownika końcowego Guild Wars

UMOWA UŻYTKOWNIKA ("Umowa")

Ostatnio modyfikowana: marca 2008

1. WARUNKI UMOWY

(a) Warunki umowy. NCsoft Europe Limited ("NCsoft") oferuje ci możliwość grania w swoje gry komputerowe online dla wielu graczy "Guild Wars", Guild Wars Factions, Guild Wars Nightfall, Guild Wars: Eye of the North i/lub Guild Wars Bonus Mission Pack, wedle zastosowania (pojedynczo i zbiorowo, "Gra") pod warunkiem, iż zgodzisz się na wszystkie warunki zawarte w niniejszej Umowie i będziesz się stosował do zamieszczonych na stronie http://uk.guildwars.com/info/conduct.html zasad postępowania. Zgodzić się też musisz na ustalone przez NCsoft warunki ochrony prywatności znajdujące się na http://uk.guildwars.com/info/privacy.html, gdyż twe dane personalne przekazane mogą zostać do kraju poza Unią Europejską. Twe korzystanie z Gry oznacza twą zgodę na wszystkie owe warunki, a także zgodę na podporządkowanie się Zasadom postępowania. Aby zatwierdzić swą zgodę, kliknąć musisz przycisk "Zgadzam się" na dole niniejszej umowy. Jeśli nie wyrażasz zgody na takie warunki, kliknąć musisz przycisk "Nie zgadzam się", w którym to przypadku odrzucasz proponowane przez nas warunki i nie będziesz w stanie grać w Grę. Jeśli masz jakiekolwiek pytania odnośnie owych warunków bądź Zasad postępowania, prosimy o kontaktowanie się z obsługą klienta NCsoft poprzez odwiedzenie działu pomocy na naszej stronie internetowej, znajdującej się obecnie na http://uk.support.guildwars.com.

(b) Poprawki. NCsoft może w dowolnym momencie i według własnego uznania wprowadzać do niniejszej Umowy poprawki, a także zmieniać Zasady postępowania na swojej stronie internetowej poprzez (a) poprawioną Umowę, znajdującą się obecnie na http://uk.guildwars.com/info/termsofuse.html lub (b) zmienione Zasady postępowania, znajdujące się obecnie na http://uk.guildwars.com/info/conduct.html. Podczas logowania się do Usługi (według zamieszczonej poniżej definicji) użytkownik poproszony zostanie o zatwierdzenie swej zgody na jakiekolwiek tego rodzaju zmiany w warunkach. Jeśli nie wyrazisz w takiej sytuacji zgody na zmienione warunki, prosimy o natychmiastowy kontakt z NCsoft w celu omówienia zamknięcia twego Konta (również zdefiniowanego poniżej).

2. OPIS USŁUGI

NCsoft oferuje Grę jako wolną od związanych z subskrypcją opłat usługę gry fantasy online typy RPG, z możliwymi do nabycia za odpowiednią opłatą dodatkami ("Kampanie") i innymi dodatkami specjalnymi, włączając w to, lecz nie ograniczając się do miejsc na postacie ("Dodatki Specjalne"), ("Usługa"), dostępną poprzez naszą stronę internetową, znajdującą się obecnie na http://www.guildwars.com ("Strona Internetowa"). NCSoft zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnym momencie adresu URL swojej Strony Internetowej. Do korzystania z usługi niezbędna jest instalacja oprogramowania, które pobrać można ze Strony Internetowej NCsoft lub zakupić od sprzedawcy detalicznego, włączają w to, lecz nie ograniczając się do wszystkich i jakichkolwiek przedmiotów dołączonych do oprogramowania, jak podręczniki użytkownika czy klucze dostępu ("Oprogramowanie"). Każda osoba pragnąca korzystać z Usługi założyć musi u NCsoft konto lub stworzyć konto korzystając z systemu rejestracji pojawiającego się przy uruchamianiu gry, co opisano dokładniej w punkcie 4(b). NCsoft nie zapewnia dostępu do internetu i wszelkie koszty połączenia z internetem ponosi użytkownik. Strona Internetowa znajdująca się na http://www.guildwars.com jest aktywną częścią usługi i korzystanie z niej również obwarowane jest zgodą na warunki niniejszej Umowy i Zasad postępowania.

3. LICENCJA UŻYTKOWANIA

Pod warunkiem twojej zgody na warunku niniejszej umowy NCsoft przyznaje ci tylko na twój osobisty użytek nie opartą na zasadzie wyłączności, możliwą do odwołania i niemożliwą do przeniesienia licencję na korzystanie z Usługi, a także nie opartą na zasadzie wyłączności, możliwą do odwołania i niemożliwą do przeniesienia licencję na korzystanie z Oprogramowania powiązanego z usługą bez żadnych opłat, za wyjątkiem nowych Kampanii oraz Dodatków Specjalnych, które nabyć można będzie ponosząc jednorazową opłatę zgodnie z punktem 5. Nie masz prawa do (a) wypożyczania, leasingu, licencjonowania innym osobom ani przenoszenia na innych Usługi ani Oprogramowani (bądź jakichkolwiek innych części), włączając w to, lecz nie ograniczając się do kluczy dostępu; (b) modyfikowania, dostosowywania, rekonstruowania ani dekompilowania Oprogramowania, ani też usiłowania w jakikolwiek sposób wydobyć z oprogramowania kod źródłowy; (c) tworzenia jakichkolwiek prac pochodnych dla Oprogramowania bądź Usługi; ani też (d) wykorzystywania Oprogramowania ani Usługi w jakikolwiek sposób za wyjątkiem sposobów wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie. Nazwa Oprogramowania i wszelkie prawa odnoszące się do Oprogramowania i Usługi nie są nadawane przez niniejszą Umowę, włączając w to bez ograniczenia wszelkie prawa reprodukcji, modyfikacji, rozpowszechniania wyświetlania, deasemblowania i dekompilacji. Wszelkie prawa autorskie, patenty, znaki handlowe, tajemnice handlowe i inne prawa własności zastrzeżone są dla NCsoft.

4. KONTO

(a) Wiek. Klikając przycisk "Zgadzam się" zaświadczasz, iż jesteś dorosłą osobą w wieku co najmniej 18 lat, lub też jeśli nie masz jeszcze 18 lat, iż posiadasz zgodę rodzica bądź opiekuna i podasz ich dane personalne, gdy będzie to konieczne. Tylko jedna osoba może korzystać z Konta (zdefiniowanego poniżej). Użytkownik odpowiedzialny jest za wszystkie czynności dokonywane poprzez jego Konto, w tym rodzice bądź opiekunowie odpowiedzialni są za wszystkie czynności dokonywane poprzez Konto przez swe dzieci.

(b) Konto Główne i Konto Gry. Aby korzystać z Usługi, stworzyć musisz najpierw Konto Gry. Można tego dokonać albo tworząc konto główne w serwisie PlayNC ("Konto Główne"), a w jego ramach konto pochodne dla danej Gry, albo korzystając z systemu rejestracji pojawiającego się przy uruchamianiu gry ("Konto Gry"). Tam gdzie to możliwe, twoje Konto Główne powinno być identyczne jak Konto Gry. Konta Główne w serwisie PlayNC są darmowe i tworzone mogą być na http://www.plaync.com. Konta Gry podlegają konkretnym opłatom opisanym w punkcie 5 (zobacz Zakup Kampanii i Dodatków Specjalnych).

Musisz wybrać nazwę konta, pod którą znać cię będzie personel NCSoft (twoja "Nazwa Konta"), zarówno na Koncie Głównym, jak i na Koncie Gry. Nie może być to nazwisko innej osoby, ani tez nazwa pogwałcająca prawa autorskie, handlowe, bądź inne prawa własności osób trzecich, ani nazwa, ze względu na którą inni gracze mogliby sądzić, iż jesteś pracownikiem NCsoft lub jego wspólników, ani wreszcie nazwa, która według uznania NCsoft jest wulgarna bądź w jakikolwiek sposób obraźliwa. NCsoft zastrzega sobie prawo do (1) usuwania bądź zmieniania Nazwy Konta lub (2) wycofania nadawanej niniejszym licencji z dowolnego powodu, włączając w to, lecz nie ograniczając się do rzekomego bądź rzeczywistego naruszenia praw autorskich, handlowych, bądź innych praw własności według własnego uznania. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane przez twe Konto lub pod twą Nazwą Konta.

(c) Prawa do korzystania z kont. Zgadzając się na niniejszą Umowę zaświadczasz, iż nie posiadasz Konta Głównego ani Konta Gry (zbiorowo, "Konto"), z którego korzystasz, by uzyskać dostęp do Usługi, postaci stworzonych na Koncie i przechowywanych przez NCsoft na serwerach NCsoft, przedmiotów przechowywanych na owych serwerach, ani żadnych innych danych, z jakich składają się owe Konta i serwery. Konto, które tworzysz jest potrzebne aby zalogować się do Usługi zgodnie z punktem 4(b), a ponoszone przez ciebie opłaty konieczne są, by uzyskać dostęp do nowych Kampanii bądź Dodatków Specjalnych.

(d) Nazwa Postaci. Aby korzystać z Usługi, stworzyć musisz postać i nadać jej imię (nazwę), pod jakim znać ją będą inni gracze (twoja "Nazwa Postaci"). Nie może być to nazwisko innej osoby, ani też nazwa pogwałcająca prawa autorskie, handlowe, bądź inne prawa własności osób trzecich, ani nazwa, ze względu na którą inni graczy mogliby sądzić, iż jesteś pracownikiem NCsoft lub jego wspólników, ani wreszcie nazwa, która według uznania NCsoft jest wulgarna bądź w jakikolwiek sposób obraźliwa. NCsoft zastrzega sobie prawo do (1) usuwania bądź zmieniania Nazwy Postaci lub (2) wycofania nadawanej niniejszym licencji z dowolnego powodu, włączając w to, lecz nie ograniczając się do rzekomego bądź rzeczywistego naruszenia praw autorskich, handlowych, bądź innych praw własności według własnego uznania.

(e) Nazwy Gildii. Podczas korzystania z Usługi możliwe jest nadanie nazwy twej gildii. Nie może być to nazwisko innej osoby, ani też nazwa pogwałcająca prawa autorskie, handlowe, bądź inne prawa własności osób trzecich, ani nazwa, ze względu na którą inni graczy mogliby sądzić, iż jesteś pracownikiem NCsoft lub jego wspólników, ani wreszcie nazwa, która według uznania NCSoft jest wulgarna bądź w jakikolwiek sposób obraźliwa. NCsoft zastrzega sobie prawo do (1) usuwania bądź zmieniania Nazwy Gildii lub (2) wycofania nadawanej niniejszym licencji z dowolnego powodu, włączając w to, lecz nie ograniczając się do rzekomego bądź rzeczywistego naruszenia praw autorskich, handlowych, bądź innych praw własności według własnego uznania.

(f) Hasła. Podczas otwierania Konta wybrać musisz hasło. Użytkownik odpowiedzialny jest za zachowanie poufności swego hasła, a także za wszystkie szkody wynikłe z ujawnienia lub doprowadzenia do ujawnienia hasła oraz wykorzystania jego hasła przez inną osobę w celu uzyskania dostępu do jego Konta. W żadnym wypadku nie należy odpowiadać na prośby o podanie swego hasła. NCsoft nigdy nie będzie prosić o podanie twego hasła online ani też offline, za wyjątkiem konieczności wprowadzenia twego hasła podczas logowania.

(g) Zobowiązania przy rejestracji. Zgadzasz się podać prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne dane personalne w formularzu rejestracji Usługi ("Dane Rejestracji"), a także niezwłocznie uaktualniać Dane Rejestracji, aby zawsze pozostawały prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. Jeśli podasz jakiekolwiek nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne dane, albo też jeśli NCsoft ma podstawy, by podejrzewać, iż dane owe są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, NCsoft ma prawo zawiesić lub zamknąć twoje Konto i uniemożliwić korzystanie z Usługi zarówno bieżąco, jak i w przyszłości.

(h) Dawni użytkownicy. Użytkownicy, których Konta zostały zamknięte przez NCsoft nie mogą korzystać z Usługi w żaden sposób ani z żadnego powodu, włączając w to wykorzystanie innego Konta, bez uzyskania pisemnej zgody NCsoft. Konta wykorzystywane przez dawnych użytkowników będą natychmiastowo zamykane. NCsoft zastrzega sobie prawo użycia wszelkich dostępnych środków, włączając w to środki wymienione w punkcie 4(i), w celu identyfikowania i usuwania dawnych użytkowników.

(i) Powiązane Konta. Jeśli NCsoft zamknie Konto, może również zamknąć jakiekolwiek inne konta o takim samym nazwisku użytkownika, numerze telefonu, adresie e-mail, adresie pocztowym, adresie IP, lub numerze karty kredytowej.

(j) Wewnątrz Gry użytkownicy mają możliwość wysyłania wiadomości na cały serwer korzystając z funkcji czatu. przywilej ów obarcza użytkownika wielką odpowiedzialnością. Ponieważ ów kanał komunikacji dostępny jest dla wszystkich graczy na serwerze, NCsoft nie będzie tolerować żadnego niestosownego zachowania w jego zakresie, włączając w to, lecz nie ograniczając się do: jakiegokolwiek rodzaju niestosownego języka lub prób obejścia filtru wulgaryzmów, jakichkolwiek niestosownych bądź wulgarnych treści, spamowania bądź zalewania czatu powtarzającymi się wiadomościami, a także jakiegokolwiek innego zachowania, które uznane zostanie za niestosowne przez personel NCsoft. W wyniku jakiegokolwiek pogwałcenia tego warunku bądź też Zasad postępowania NCsoft może według własnego uznania zamknąć czasowo ów kanał komunikacji dla danej postaci, zawiesić czasowo Konto, albo też całkowicie je zamknąć.

5. ZAKUP KAMPANII I DODATKÓW SPECJALNYCH

(a) Nasze ceny i procedury sprzedaży opisane są w poświęconej rejestracji części naszej Strony Internetowej i zostają zawarte w Umowie przez niniejsze odniesienie. Wszystkie ceny podane są w funtach szterlingach (L) lub euro (€) i nie zawierają podatków i kosztów usług telekomunikacyjnych, chyba, że nadmieniono inaczej. Opłacenie podatków i innych opłat jest obowiązkiem Gracza. DOKONANY PRZEZ CIEBIE ZAKUP KAMPANII LUB DODATKÓW SPECJALNYCH OPŁACONY MUSI BYĆ Z GÓRY I NIE PODLEGA ZWROTOWI W CZĘŚCI ANI W CAŁOŚCI Z ŻADNEGO POWODU, WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZEŃ NIEDOSTĘPNOŚĆ BĄDŹ PRZERWY W USŁUDZE (ZOBACZ RÓWNIEŻ PUNKT 10 PONIŻEJ). Jeśli zdecydujesz się dokonać zakupu nowej Kampanii i/lub Dodatków Specjalnych, pobierzemy należność za pośrednictwem wybranej przez ciebie metody płatności (karta kredytowa, SMS, karta Paysafecard, ELV), wliczając w to jakiekolwiek mające zastosowanie podatki, które mamy obowiązek zebrać. Płatności za wszelkie nowe Kampanie i Dodatki Specjalne dokonywane są z góry. UŻYTKOWNIK JEST W PEŁNI ODPOWIEDZIALNY ZA WSZELKIE NALEŻNOŚCI POBIERANE Z JEGO RACHUNKU. Zaświadczasz przed NCsoft, iż jesteś uprawnionym właścicielem (właścicielką) rachunku lub uprawnionym użytkownikiem wybranej metody płatności wykorzystanej do zakupu nowych kampanii bądź Dodatków Specjalnych. Zgadzasz się niezwłocznie zawiadamiać NCsoft o jakichkolwiek zmianach numeru twego rachunku, jego dacie ważności i/lub twego adresu, a także o wygaśnięciu i/lub zamknięciu twego rachunku.

(b) ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ NA TO, ŻE JAKAKOLWIEK PRÓBA NIE UISZCZENIA NALEŻNOŚCI BĄDŹ UZYSKANIA W DOWOLNY SPOSÓB ZWROTU KOSZTÓW BEZ UPRZEDNIEGO ZAMKNIĘCIA KONTA GRY LUB UZYSKANIA PISEMNEJ ZGODY NCSOFT NA ZWROT KOSZTÓW UPOWAŻNIA NCSOFT DO ZAWIESZENIA KONTA GRY I WSZYSTKICH KONT POWIĄZANYCH Z TĄ METODĄ PŁATNOŚCI, DO CZASU UISZCZENIA NALEŻNOŚCI BĄDŹ UZYSKANIA ZGODY NCSOFT NA ZWROT KOSZTÓW. ZAWIESZENIE TAKIE OBEJMUJE NIE TYLKO NOWE DODATKI SPECJALNE, LECZ TAKŻE CAŁOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUGI, WŁĄCZNIE Z ZAKUPIONYMI UPRZEDNIO DODATKAMI SPECJALNYMI I WSZYSTKICH KONT POWIĄZANYCH Z TĄ METODĄ PŁATNOŚCI. ZGADZASZ SIĘ RÓWNIEŻ NA TO, ŻE DODATKI SPECJALNE STANOWIĄ CZĘŚĆ USŁUGI I PO UISZCZENIU NALEŻNOŚCI DOSTARCZANE SĄ AUTOMATYCZNIE JAKO 'ROZPAKOWANE', W ZWIĄZKU Z CZYM NIE MASZ PRAWA WYCOFAĆ SIĘ Z ICH NABYCIA (OPRÓCZ PRZYPADKÓW STWIERDZENIA EWIDENTNYCH BŁĘDÓW LUB WAD W DODATKACH SPECJALNYCH I NATYCHMIASTOWEGO POWIADOMIENIA NCSOFT).

(c) NCsoft zastrzega sobie prawo zmiany opłat za nowe Kampanie i/lub Dodatki Specjalne bądź wprowadzania alternatywnych struktur cen za Usługę. Informacje o jakichkolwiek zmianach cen zamieszczane będą na Stronie Internetowej przynajmniej 30 dni przed wprowadzeniem takich zmian w życie. Jeśli nie zgodzisz się na takie zmiany, należy nie nabywać nowych Kampanii bądź Dodatków Specjalnych i/lub zamknąć swe Konto przed dniem wprowadzenia takich zmian w życie, gdyż w innym wypadku zmieniona cena zostanie automatycznie naliczona dla twojego Konta.

6. ZAWARTOŚĆ I POSTĘPOWANIE UŻYTKOWNIKÓW

(a) Zawartość. Przyjmujesz do wiadomości, iż poprzez korzystanie z Oprogramowania i Usługi uzyskujesz dostęp do grafik, efektów dźwiękowych, muzyki, animacji, treści, układu, kompozycji, plików, danych, postaci (a także przedmiotów i atrybutów związanych z postaciami), obiektów gry i tekstu (zbiorowo, "Zawartość Gry"). Udostępniania do wglądu zawartości przed jej nabyciem nie wchodzi w zakres polityki NCsoft. ROZUMIESZ I ZGADZASZ SIĘ NA TO, ŻE NCSOFT MA PRAWO, LECZ NIE OBOWIĄZEK, USUWAĆ JAKIKOLWIEK RODZAJ ZAWARTOŚCI GRY (W TYM TWÓJ WŁASNY) W CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI, W DOWOLNYM MOMENCIE, Z DOWOLNEJ PRZYCZYNY LUB BEZ PRZYCZYNY, Z UPRZEDNIM ZAWIADOMIENIEM LUB BEZ I BEZ ŻADNEGO RODZAJU ZOBOWIĄZAŃ.

(b) Prawa do Zawartości Gry. Przyjmujesz do wiadomości, że NCsoft i związani z nim dostawcy Zawartości Gry ("Dostawcy Zawartości Gry") są właścicielami Zawartości Gry na podstawie prawa autorskiego i innych mających zastosowanie praw, a także przyjmujesz pełną odpowiedzialność za swe wykorzystanie Zawartości Gry z pogwałceniem któregokolwiek z takich praw. NCsoft i związani z nim Dostawcy Zawartości Gry nadają użytkownikom prawo do wykorzystywania Zawartości Gry do celów osobistych i niekomercyjnych, w tym również do tworzenia związanych z Grą niekomercyjnych opowiadań czy stron internetowych. Przyjmujesz jednak do wiadomości i zgadzasz się nie reprodukować, rozpowszechniać, odgrywać publicznie, nadawać ani tworzyć żadnych dzieł pochodnych opartych na Zawartości Gry dla celów komercyjnych bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody NCsoft.

Dla wyjaśnienia, "dzieła pochodne oparte na Zawartości Gry" to dzieła zasadniczo podobne, zarówno w formie, jak i treści, do Zawartości Gry. Podobieństwo treści oznacza podobieństwo w zakresie takich rzeczy, jak wątek, temat, nastrój, miejsce akcji, wygląd zewnętrzny i cechy charakteru. Podobieństwo formy oznacza podobieństwo w zakresie ogólnego konceptu i atmosfery. Tak więc, jeśli dzieło stworzone przez użytkownika lub kogokolwiek innego niż NCsoft (lub związanych z nim Dostawców Zawartości Gry) przywołuje na myśl Zawartość Gry, jest to prawdopodobnie dzieło pochodne oparte na Zawartości Gry i jako takie nie może być wykorzystywane do celów komercyjnych.

(c) Zawartość Użytkownika. Użytkownicy mogą tworzyć zawartość na naszych serwerach na wiele sposobów, jak chociażby poprzez dokonywane wybory lub postacie i przedmioty tworzone w Grze, a także w serwisach informacyjnych i innych obszarach styczności użytkowników (zbiorowo, "Zawartość Użytkownika"). Poprzez dostarczanie lub tworzenie Zawartości Użytkownika w jakimkolwiek obszarze Usługi, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że cała Zawartość Użytkownika jest własnością NCsoft. Ponieważ rozmaite regulacje prawne uniemożliwiają NCsoft objęcie całości Zawartości Użytkownika prawem wyłącznej własności, nadajesz niniejszym (lub gwarantujesz, że właściciel takiej Zawartości Użytkownika jednoznacznie nadał) NCsoft i związanym z nim Dostawcom Zawartości Gry nie oparte na zasadzie wyłączności, uniwersalne, wieczyste, niemożliwe do odwołania, wolne od opłat i możliwe do licencjonowania prawo do wykorzystywania wszystkich możliwych praw związanych z ową Zawartością Użytkownika wraz z wszystkimi prawami zależnymi i dodatkowymi, we wszystkich językach i mediach znanych obecnie i przyszłych. W przypadku stwierdzenia przez osoby trzecie, iż twa Zawartość Użytkownika pogwałca, łamie lub narusza jakiekolwiek z ich praw własności zaświadczysz również o całkowitym braku odpowiedzialności NCsoft za ów stan rzeczy.

(d) Postępowanie użytkowników. Zgadzasz się nie wykorzystywać Usługi do: (i) podejmowania jakichkolwiek czynności bądź wysyłania, nadawania lub w dowolny sposób transmitowania jakichkolwiek zawartości naruszających lub pogwałcających jakiekolwiek prawa osób trzecich;
(ii) podawania się za jakąkolwiek osobę lub instytucję, włączając w to, lecz nie ograniczając się do pracownika NCsoft, ani też podawania nieprawdziwych informacji na temat twych związków z jakąś osobą bądź instytucją;
(iii) podejmowania jakichkolwiek czynności bądź wysyłania, nadawania lub w dowolny sposób transmitowania jakichkolwiek zawartości naruszających jakiekolwiek prawa lub przepisy;
(iv) podejmowania jakichkolwiek czynności bądź wysyłania, nadawania lub w dowolny sposób transmitowania jakichkolwiek zawartości, które NCsoft uzna za szkodliwe, groźne, molestujące, oszczercze, wulgarne, nieprzyzwoite, zniesławiające, naruszające czyjąś prywatność, nienawistne, obraźliwe rasowo, etnicznie, lub w dowolny inni sposób; ani też zawierających wirusy, trojany, robaki, bomby czasowe, boty, bądź inne programy komputerowe mające na celu zniszczenie, szkodliwy wpływ, potajemne przechowywanie bądź przejmowanie jakichkolwiek systemów, danych lub danych personalnych;
(v) podejmowania jakichkolwiek czynności bądź wysyłania, nadawania lub w dowolny sposób transmitowania jakichkolwiek zawartości naruszających jakiekolwiek prawa bądź obowiązki narzucone przez jakiekolwiek prawo lub też kontraktowe lub powiernicze (takich jak informacje poufne, zastrzeżone, nabyte w ramach pracy bądź zgody na nieujawnianie);
(vi) wysyłania, nadawania lub w dowolny sposób transmitowania bez zezwolenia jakichkolwiek niechcianych reklam, materiałów promocyjnych, spamu, "łańcuszków", "piramid" ani żadnych innych materiałów komercyjnych;
(vii) zakłócania bądź ingerowania w Usługę lub związane z nią serwery i sieci, bądź też naruszania jakichkolwiek przepisów, regulacji, procedur czy wymagań związanych z Usługą sieci; ani też
(viii) próbowania uzyskania dostępu do Konta bądź hasła innego użytkownika;
(ix) prześladowania bądź w dowolny sposób molestowania innego użytkownika.
Zgadzasz się na to, że NCsoft według własnego uznania podjąć może dowolny rodzaj kroków, jakie uzna konieczne do ukrócenia bądź uniemożliwienia dowolnego rodzaju zachowania w obrębie Usługi bez konieczności uprzedniego zawiadomienia.

7. OFICJALNA USŁUGA

Gra stworzona została z myślą o korzystaniu z niej tylko poprzez oficjalną Usługę NCsoft na Stronie Internetowej. Zgadasz się korzystać z Gry tylko poprzez Stronę Internetową i żadne inne środki. Zgadasz się również nie tworzyć, rozpowszechniać ani korzystać z żadnych innych środków pozwalających na używanie Gry, jak na przykład emulatory serwera. Zgadasz się nie korzystać z żadnego sprzętu ani oprogramowani, włączają w to, lecz nie ograniczając się do narzędzi stworzonych przez osoby trzecie, ani żadnych innych środków wpływających na twój sposób korzystania z Usługi (zwłaszcza na twoją korzyść) nie autoryzowanych przez NCsoft, włączają w to, lecz nie ograniczając się do "botów" i/lub jakichkolwiek innych środków, dzięki którym gra w zakresie Usługi odbywać się może automatycznie, bez ludzkiego wkładu. Przyjmujesz do wiadomości, iż nie masz prawa tworzyć, publikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać żadnych dzieł, programów, aplikacji, emulatorów ani narzędzi opartych na lub stworzonych z myślą o Grze, poza możliwością wykorzystania Oprogramowania w zakresie wyraźnie dozwolonym przez niniejszą Umowę. Nie możesz podjąć żadnych działań, które obciążają naszą infrastrukturę w nieuzasadnionym bądź nieproporcjonalnie wielkim stopniu. Nie możesz sprzedawać ani wystawiać na sprzedaż żadnych Kont Gry, postaci, przedmiotów ani pieniędzy ze świata Gry, ani też żadnych materiałów objętych prawem autorskim. NCsoft zastrzega sobie prawo implementacji różnych form filtracji, blokowania lub monitorowania adresów IP lub proxy wykorzystywanych do prowadzenia gry lub uzyskania dostępu do Gry lub Usługi. Ponadto zastrzega sobie możliwość blokowania lub filtrowania bez jakichkolwiek ograniczeń dostępu do Gry lub Usługi na terytoriach, na których gra nie została przewidziana do dystrybucji.

8. PRYWATNOŚĆ

Nasza polityka w kwestii prywatności, obejmująca wykorzystanie i ochronę twoich danych personalnych, wyszczególniona jest na Stronie Internetowej, obecnie na http://uk.guildwars.com/info/privacy.html i poprzez niniejsze odniesienie zawarta jest w Umowie.

9. OPIEKA RODZICÓW

Choć NCsoft może monitorować i starać się ograniczyć niestosowne zachowania, a także wiadomości i linki przesyłane przez graczy, nie jest wykluczone, iż w dowolnym momencie w obrębie Usługi lub poprzez nią uzyskać można dostęp do słownictwa bądź innych materiałów nieodpowiednich dla dzieci lub obraźliwych dla użytkowników w dowolnym wieku. NCsoft nie może zapewnić, iż niektórzy użytkownicy nie będą przesyłać bądź udostępniać treści niestosownych w oczach rodziców lub opiekunów, albo też treści obraźliwych dla innych użytkowników. W zakres polityki NCsoft nie wchodzi monitorowanie wszystkich materiałów i komunikatów transmitowanych przez każdego gracza. NCsoft zastrzega sobie prawo do egzekwowania którejkolwiek bądź wszystkich z owych zasad według własnego uznania.

10. PRZERWY W USŁUDZE

(a) NCsoft zastrzega sobie prawo do regularnego bądź nieregularnego przerywania Usługi z uprzednim zawiadomieniem bądź bez w celu wykonania prac konserwacyjnych. Zgadasz się na to, że NCsoft nie będzie odpowiedzialne za żadne przerwy w Usłudze, opóźnienia ani wynikłą z dowolnych przyczyn niemożliwość jej świadczenia.

(b) Przyjmujesz do wiadomości, że Usługa może zostać przerwana na skutek czynników niezależnych od NCsoft i NCsoft nie może zagwarantować możliwości dostępu do Usługi poprzez twe Konto w każdej chwili. NCsoft nie będzie odpowiedzialny za żadne przerwy w Usłudze, opóźnienia ani wynikłą z dowolnych przyczyn niemożność jej świadczenia.

(c) NCsoft ma prawo w dowolnym momencie, według własnego uznania i z dowolnego powodu lub bez żadnego powodu zmienić i/lub usunąć dowolny aspekt Usługi.

(d) NCsoft nie będzie zobowiązane zwracać całości ani jakiejkolwiek części opłat za Konto, (jeśli wchodzić one będą w grę), ani też opłat za Kampanie czy Dodatki Specjalne ze względu na przerwy w świadczeniu Usługi w dowolnych z okoliczności opisanych przez punkty 10(a) oraz (b).

11. ZRZECZENIE SIĘ GWARANCJI

USŁUGA, OPROGRAMOWANIE, KONTO, GRA I WSZYSTKIE INNE USŁUGI SĄ DOSTARCZONE "JAK SĄ", NA TWOJE WŁASNE RYZYKO. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO NCSOFT ZRZEKA SIĘ NINIEJSZYM WSZELKICH GWARANCJI DOWOLNEGO RODZAJU WARUNKÓW, JAK PISEMNYCH, USTNYCH, DOMYŚLNYCH BĄDŹ USTAWOWYCH, WŁĄCZAJĄC W TO BEZ OGRANICZENIA WSZELKIE DOMYŚLNE GWARANCJE NIENARUSZALNOŚCI, HANDLOWE I PRZYSTOSOWANIA DO OKREŚLONEGO CELU. NCsoft nie zapewnia, bez żadnych ograniczeń, nieprzerwanego, wolnego od błędów, bezpiecznego lub wolnego od wirusów działania Usługi, Oprogramowania, twego Konta ani Gry i rozumiesz, że jakiekolwiek braki ze strony NCsoft na dowolnym z owych pół nie uprawniają cię do zwrotu pieniędzy.

12. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

MAKSYMALNE ZOBOWIĄZANIE PŁATNICZE NCSOFT (LUB KTÓREGOKOLWIEK Z JEGO UDZIAŁOWCÓW, PARTNERÓW, INSTYTUCJI STOWARZYSZONYCH, DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, DOSTAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW BĄDŹ DYSTRYBUTORÓW) WZGLĘDEM CIEBIE NIE PRZEKROCZY W MYŚL NINIEJSZEJ UMOWY RÓWNOWARTOŚCI 150% OPŁAT ZA KAMPANIE I DODATKI SPECJALNE, ZOSTAŁY PRZEZ CIEBIE ZAPŁACONE NCSOFT W PRZECIĄGU SZEŚCIU (6) POPRZEDZAJĄCYCH MIESIĘCY. W ŻADNYM PRZYPADKU NCSOFT ANI ŻADEN SPOŚRÓD JEGO DOSTAWCÓW ZAWARTOŚCI GRY, UDZIAŁOWCÓW, PARTNERÓW, INSTYTUCJI STOWARZYSZONYCH, DYREKTORÓW, CZŁONKÓW ZARZĄDU, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW, ANI DOSTAWCÓW NIE BĘDZIE WINIEN TOBIE ANI ŻADNYM OSOBOM TRZECIM ŻADNYCH ODSZKODOWAŃ SPECJALNYCH, KARNYCH ANI Z NAWIĄZKĄ (WŁĄCZAJĄC W TO, BEZ OGRANICZENIA, UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATĘ DANYCH LUB JAKIEKOLWIEK STRATY PIENIĘŻNE), NIEZALEŻNIE OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (WŁĄCZAJĄC W TO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚCISŁĄ, KONTRAKTOWĄ ORAZ ZA ZANIEDBANIE), WYNIKAJĄCYCH BĄDŹ POWIĄZANYCH Z USŁUGĄ, OPROGRAMOWANIEM, TWYM KONTEM LUB NINIEJSZĄ UMOWĄ, NIEZALEŻNIE DO TEGO, CZY NCSOFT (LUB KTOŚ Z NIM POWIĄZANY) WIEDZIAŁ O MOŻLIWOŚCI NASTĄPIENIA TAKIEGO RODZAJU SZKÓD. Zgadzasz się na to, że NCsoft nie jest odpowiedzialne za żadne skutki ani konsekwencje korzystania z Usługi Guild Wars.

13. ZABEZPIECZENIE

Zgadzasz się na żądanie NCsoft bronić, zaświadczać o niewinności i zabezpieczać (a) NCsoft, (b) jego udziałowców partnerów, instytucji stowarzyszonych, dyrektorów, członków zarządu, pracowników, agentów i dostawców, (c) jego licencjobiorców, dystrybutorów i Dostawców Zawartości Gry, a także (d) innych członków Usługi, przed wszelkimi szkodami, odpowiedzialnością i wydatkami, włączając w to bez ograniczenia koszta sądowe wynikłe bądź związane, pośrednio lub bezpośrednio, z jakimkolwiek niewłaściwym wykorzystaniem Usługi bądź naruszenia przez ciebie niniejszej Umowy.

14. ROZWIĄZANIE UMOWY

(a) NCsoft zastrzega sobie prawo do zawieszenia bądź rozwiązania niniejszej Umowy (włączając w to twoją licencję na Oprogramowanie i twe Konto) natychmiastowo i bez uprzedniego powiadomienia w wypadku złamania przez ciebie umowy, świadomego naruszenia praw własności dóbr intelektualnych osób trzecich, niemożliwości zweryfikowania bądź potwierdzenia jakichkolwiek informacji, które nam dostarczasz, albo też zaprezentowania w obrębie Usługi dowolnego zachowania, które NCsoft uzna za niestosowne i/lub niezgodne z duchem gry, w myśl opisu w Zasadach postępowania. Jeśli NCSoft podejmie decyzję o zawieszeniu bądź rozwiązaniu niniejszej Umowy z użytkownikiem w dowolnych okolicznościach, użytkownik ów utraci dostęp do swojego Konta.

(b) Zgadasz się na to, że w przypadku zwieszenia, anulowania bądź zamknięcia Usługi lub twojego Konta z dowolnego powodu i na dowolny okres czasu, nie uprawnia cię to do otrzymania żadnego zwrotu kosztów ani opłat.

15. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Umowa została sporządzona, a także interpretowana będzie i egzekwowana w oparciu o angielskie prawo. W przypadku nieważności bądź niemożności wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej umowy, część owa zostanie uznana za nieważną, a pozostałe części Umowy będą wyegzekwowane. Zrzekamy się niniejszym konwencji UE kontraktów międzynarodowej sprzedaży dóbr. Brak działania w z naszej strony w przypadku naruszenia niniejszej Umowy przez ciebie lub innych użytkowników nie podważa naszego prawa do reagowania na inne tego rodzaju sytuacje. O ile nie zostało to w niniejszej Umowie dozwolone, nie możesz przenieść na inną osobę Umowy ani swych praw i jakiekolwiek tego rodzaju działania są nieważne. Umowa niniejsza opisuje całość porozumienia między nami a tobą w odniesieniu do poruszonych tu kwestii. Niezależnie od wszelkich innych części niniejszej Umowy, żadne zaniedbanie, opóźnienie ani zaniechanie ze strony NCsoft nie będzie uważane za naruszenie niniejszej Umowy, o ile owo zaniedbanie, opóźnienie lub zaniechanie nastąpiło niezależnie do NCsoft. Wszystkie twe zawiadomienia, w tym wymagane przez niniejszą Umowę, przesyłane mają być na adres: Customer Support, NCsoft Europe Limited, Fifth Floor, Mocatta House, Trafalgar Place, Brighton, United Kingdom, BN1 4DU lub przez e-mail na uksupport@plaync.com.

Treść EULA w postaci graficznej:


Transkrypcja: Makonde, korekta: Ines

GuildWars.comTeenArena Net