Witamy! Jest czwartek 19.10.2017, godzina 16:48
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...niemożliwe jest polizanie czubka własnej głowy? (a jak który da radę, to proszę o fotkę na zhai ]na[ guildwars.pl
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient
"Kodeks Honorowy" Guild Wars

Oryginalny tekst tutaj.

"Kodeks Honorowy" Guild Wars

Poniższy dokument obejmuje podstawowe zasady korzystania z gry Guild Wars a także oficjalnych stron internetowych Guild Wars. Pamiętaj! Łamanie poniższego „Kodeksu Honorowego” może wiązać się z całkowitym usunięciem twojego konta Guild Wars, zgodnie z Umową Użytkownika Guild Wars.

Pamiętaj też, że dokładne i sprecyzowane zasady odnośnie twojego konta możesz znaleźć w "Licencji użytkownika końcowego Guild Wars".


  Uczestnicząc w grze Guild Wars, szanuj prawa innych graczy, zwłaszcza ich prawo do grania i czerpania z tej gry przyjemności. Haniebnym jest więc wyzyskiwanie, zastraszanie, grożenie i powodowanie zamętu a także ściągnie na innego gracza niechciane zainteresowanie. Nie wolno Ci też „donosić” (/report, przyp. tłumacza) na innych graczy wyłącznie z zawiści. Nie powoduj więc niesłusznych dochodzeń z naszej strony!


  Zabrania się byś umieszczał dane personalne innego gracza (tj. nazwisko, adres, nazwę konta) w grze Guild Wars lub poprzez oficjalne strony internetowe Guild Wars.


  Niegodnym jest używanie obscenicznego języka, a także używanie gróźb, poniżanie, oczernianie, szerzenie nienawiści zwłaszcza na tle rasy bądź narodowości.


  Powstrzymaj się przed umieszczaniem linków do stron zawierających pornografię i inne obsceniczne materiały, groźby, nadużycia a także materiały rasistowskie.


  Gdy korzystasz z wbudowanego w grę Guild Wars Ogólnego Czatu (Global Chat, przyp. tłumacza) - włączając w to także Czat Serwerowy (server chat) a także komendę „Szepnij” (whisper) zabrania się spamowania, floodowania, powielania postów. Więcej informacji znajdziesz w Umowie Użytkownika, rozdział 4(j)


  Zabrania się podszywać pod pracowników ArenyNet Inc., NC Interactive, Inc, Ncsoft Corporation i ich współpracowników.


  Zabrania się łamać jakiekolwiek prawo czy to lokalne, stanowe, krajowe bądź umowy i prawa międzynarodowe.


  Wykroczeniem jest sprzedawanie, reklamowanie, promowanie, licytowanie w grze Guild Wars, a także na oficjalnych stronach internetowych Guild Wars, jakichkolwiek produktów komercyjnych i niekomercyjnych w celu uzyskania zysku w prawdziwej walucie.


  Nie wolno ci modyfikować, zmieniać jakichkolwiek części klienta Guild Wars, Serwera, bądź jakichkolwiek elementów oficjalnych stron internetowych Guild Wars.


  Haniebnym jest ogłaszanie i wyrażanie zamiaru kupowania, sprzedawania, zamieniania, dzielenia bądź przekazywania dostępu do jakichkolwiek kont Guild Wars za prawdziwą walutę czy też złoto i przedmioty z gry Guild Wars.


  Zabrania się również ogłaszać i wyrażać zamiar kupna, sprzedaży złota bądź przedmiotów z gry za prawdziwą walutę.


  Nie wolno Ci oferować usług w grze „Guild Wars” w zamian za prawdziwą walutę.


  Niehonorowym jest wymienianie, bądź umawianie się na, i przesyłanie jakichkolwiek kradzionych i zakazanych programów, gdy używasz gry Guild Wars, bądź jej oficjalnych stron internetowych.


  Podczas gry w Guild Wars oraz przebywając na oficjalnych stronach internetowych Guild Wars postępuj zgodnie z zaleceniami oficjalnych przedstawicieli ANet.


  Zabrania się tworzenia bądź członkostwa w grupach w grze Guild Wars, które oparte są bądź promują ideologie rasistowskie, seksistowskie, anty-religijne, anty-etniczne, anty-gejowskie lub jakiekolwiek filozofie nienawiści!


  Zabrania się podawania fałszywych informacji bądź zatajania ich podczas rejestracji konta Guild Wars.


  Nielegalnym jest wgrywanie oraz transmisjia poprzez grę Guild Wars bądź oficjalne strony internetowe Guild Wars jakichkolwiek materiałów objętych prawami autorskimi bądź będących znakami handlowymi, jeśli nie posiadasz do nich wszystkich praw z wyjątkiem, gdy właściciel tych praw udzielił Ci pisemnej zgody na umieszczenie tych materiałów.


  Zabrania się zakłócania, włamywania (hackowania) bądź dekodowania jakichkolwiek transmisji danych do lub z serwerów obsługujących Guild Wars.


  Niedopuszczalnym jest wykorzystywanie jakichkolwiek błędów w grze Guild Wars oraz przekazywania w jakiejkolwiek formie informacji o takich błędach innym graczom (zwłaszcza, jeśli są to błędy dające graczowi nadnaturalną przewagę nad innymi graczami). Błędy powinny być natychmiast zgłaszane poprzez opcję „Zadaj Pytanie” („Ask a Question - przyp. tłumacza) na stronie http://support.guildwars.com/


  Nie wolno uczestniczyć w grze Guild Wars na jakimkolwiek serwerze, który nie jest autoryzowany przez NC Interactive.


  Zabrania się tworzenia bądź dostarczania jakichkolwiek emulatorów bądź stron internetowych, poprzez które można by uczestniczyć w grze Guild Wars, zabrania się również dystrybucji jakichkolwiek narzędzi, emulatorów bądź jakichkolwiek innych programów powiązanych z Guild Wars bez pisemnej zgody NC Interactive, Ncsoft Europe, bądź Ncsoft Corporation.


  Zabrania się używania jakichkolwiek nielegalnych programów (takich jak „boty”) w celu automatyzacji rozgrywki, włączając w to granie, rozmowy, interakcje, zbieranie złota bądź przedmiotów podczas gry w Guild Wars. Zabrania się pomagania, korzystania, bądź przechowywania przedmiotów graczom wykorzystującym te techniki.


  Używaj Systemu Raportu (/report - przyp. tłumacza) by powiadomić o niewłaściwym zachowaniu, niewłaściwej nazwie, użyciu „bota”, bądź innych przejawach łamania Kodeksu Honorowego. Nie wolno jednak nadużywać tego narzędzia, tworząc fałszywe raporty i przeciążając tym samym nasze serwery. Nadużywanie tej funkcji może grozić zawieszeniem, bądź likwidacją konta!


  Rozgrywając jakąkolwiek potyczkę przeciwko żywym graczom (PvP - przyp. tłumacza) zabrania się jakiegokolwiek manipulowania wynikiem spotkania. Rozumie się przez to działania mogące zmanipulować wynik spotkania bądź zmienić w nieuczciwy sposób rating bądź ranking w danej drabince. Włącza się w to również zakłócanie gry innym graczom poprzez brak uczestnictwa w danym spotkaniu na zasadach fair-play tzw. leeching.


  Należy przestrzegać „Zasad Nazywania Postaci w Guild Wars”.


Tłumaczenie: yoda, korekta: Ines

GuildWars.comTeenArena Net