Witamy! Jest środa 18.10.2017, godzina 02:07
Guild Wars 2 Fansite
News
Forum
> Guild Wars <
Download
Lore
Gra
Dodatkowe Informacje
PvE
PvP
Społeczność
> Guild Wars: Beyond <
Wojna w Krycie
> Guild Wars 2<
Informacji o Guild Wars 2 szukaj na nowym portalu
FAQ
Kontakt
...Guild Wars jest jedną z najczęściej uaktualnianych gier na świecie?
Partnerzy:

Kup Guild Wars
klient

Plagiat layoutu

plagiat

19.09.2007

www.guildwars.pl


ziś doszło do niemiłej sytuacji. Otóż twórcy jednej ze stron, która umożliwiała rejestrację na pirackim serwerze Lineage II, byli na tyle głupi, że oprócz piracenia MMO NCSoftu, dopuścili się także bezczelnej kradzieży layoutu GuildWars.pl.

Posłużę się treścią ustawy:
USTAWA
z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (kawałki)

Rozdział 14
Odpowiedzialność karna

Art. 115. 1. Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3.

2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie.

3. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony w ust. 1 lub 2 narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne określone w art. 16, art. 17, art. 18, art. 19 ust. 1 lub 2, art. 20 ust. 1-4, art. 40 ust. 1 lub 2, art. 86, art. 94 ust. 4 i art. 97, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Art. 119. Kto uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie prawa do kontroli korzystania z utworu, artystycznego wykonania, fonogramu lub wideogramu albo odmawia udzielenia informacji przewidzianych w art. 47, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."


Powiadomiliśmy o tym zdarzeniu ich firmę hostingową, więc strona powinna zostać zamknięta jeszcze dzisiaj. Jeżeli ktoś jest ciekaw, jak to wyglądało - link. Poniżej screenshot:


Taki proceder nie będzie tolerowany przez redakcję GuildWars.pl, dlatego każdy taki przypadek będzie zgłaszany firmom hostingowym, co jest równoznaczne z blokadą danego konta.

Komentarze (66)

Dodał(a): Zhai

GuildWars.comTeenArena Net