Regulamin

Hyper Chan
Awatar użytkownika
.: Moderator :.
.: Moderator :.
 
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Serwer GW2: [EU] Gandara

Regulamin

Post autor: Hyper Chan » 1 maja 2009, o 13:20

ZAISHEN LOTEK

§ 1

1.Na podstawie niniejszego regulaminu portal Guildwars.pl, zwany dalej gw.pl, organizuje grę liczbową Zaishen Lotek, zwaną dalej Z-Lotkiem.
2.Z-lottek polega na zawarciu przez grającego zakładu, zgodnie z postanowieniami § 5 i 6 niniejszego regulaminu, przeprowadzeniu przez gw.pl losowania 8 liczb ze zbioru liczb od 1 do 49 i wypłacie stwierdzonej wygranej w postaci określonej liczby zaishen keyów.

§ 2

Nagrody wypłacane są z 85% puli, natomiast wszystkie (pozostałe) klucze z puli przechodzą do nastepnego losowania. Dodatkowo ekipa gw.pl zastrzega sobie prawo do skorzystania z 20% puli, nie częściej niż raz na 1-2 miesiące w celu zdobycia funduszy na nagrody w innych konkursach przeprowadzanych przez portal gw.pl

§ 3

1.Zawieranie zakładów odbywa się w terminach ustalonych przez gw.pl i podanych do publicznej wiadomości.

2.Gw.pl uprawniony jest do podjęcia decyzji o zakończeniu organizacji Z-Lotka co zobowiązany jest podać do publicznej wiadomości, na co najmniej 35 dni przed ustalonym terminem zakończenia organizacji Z-Lotka.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I ZASADY GRY

PRZYSTĄPIENIE DO GRY I ZAWARCIE ZAKŁADU


§ 4

1. Przystąpienie do Z-Lotka następuje poprzez skontaktowanie się ze 'skarbnikiem', podanie mu swoich typów (6 liczb z zakresu 1-49) oraz uiszczenie opłaty.
2.Po dokonaniu czynności wymienionych w ust. 1 grający otrzymuje 'potwierdzenie' w formie wpisu w wyznaczonej do tego temacie określonym w § 5
3.Dokonanie czynności wymienionych w ust. 1 i 2 równoznaczne jest z wyrażeniem przez grającego zgody na, określone niniejszym regulaminem, warunki organizacji i uczestnictwa w Z-Lotku.


§ 5

1.W Z-Lotku grający otrzymuje potwierdzenie (na forum guild wars.pl w dziale Zaishen Lotek) w formie posta zawierającego:
a)Nick z gry
b)Typowane przez siebie liczby

Obrazek§6

1.Dowodem udziału w Z-Lotku jest wyłącznie odpowiedni post, potwierdzony dopiskiem wyznaczonej do tego osoby.
2.Nie 'zaakceptowany' post nie jest dowodem zawarcia zakładu ani dowodem udziału w Z-Lotku i nie może być podstawą zgłaszania przez grającego roszczeń z tytułu udziału w grze.


OPŁATA ZA JEDEN ZAKŁAD

§ 7

1. Stawka za jeden zakład w Z-Lotku wynosi 1 zaishen key.LOSOWANIE WYNIKÓW GRY

§ 8

1.Losowanie wyników Z-Lotka przeprowadza się w terminie ustalonym przez gw.pl.

§ 9

1.W przypadku, gdy wskutek zaistnienia siły wyższej losowanie wyników Z-Lotka nie może odbyć się w terminie ustalonym przez gw.pl, gw.pl możne odwołać ustalony termin losowania wyników Z-Lotka, po uprzednim podaniu tego faktu do publicznej wiadomości.
2.W przypadku, gdy w sytuacji, o której mowa w ust. 1, zawarty przez grającego zakład pozostaje ważny i bierze udział w losowaniu wyników tej gry, przeprowadzonym w terminie ustalonym przez gw.pl, podanym do publicznej wiadomości, na co najmniej 7 dni przed losowaniem.

§ 10

1. Losowanie wyników Z-Lotka przeprowadzane jest za pomocą komendy /roll 49 przez wyznaczoną do tego celu osobę, w obecności przynajmniej 5 osób.
2. Jeżeli podczas losowania wyników dojdzie do powtórzenia się liczb, zostaje ona odrzucona i w jej miejsce zostaje wylosowana inna liczba.
3. Losowanie jest jawne, tzn. każdy może poprosić o guesta na czas losowania (zainteresowany pokrywa koszt wysłania guesta w wysokości 100g)

§ 11

1.Przebieg losowania potwierdzony zostaje screenem.
Obrazek
2.Po przeprowadzeniu losowania wyników w Z-Lotka, ustala się liczbę i wysokość wygranych pieniężnych w każdym stopniu.

§ 12

Wyniki losowania Z-Lotka, wysokości wygranych pieniężnych każdego stopnia podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez przekazanie tych informacji przez gw.pl

USTALANIE WYGRANYCH

§ 13

W Z-Lotku ustanawia się wygrane w formie Zaishen Key'i

§ 14

1.W Z-Lotku, w ramach jednego zakładu, ustala się cztery stopnie wygranych:
1) I stopień - za 6 trafnie wytypowanych liczb,
2) II stopień - za 5 trafnie wytypowanych liczb,
3) III stopień - za 4 trafnie wytypowane liczby,
4) IV stopień - za 3 trafnie wytypowane liczby.§ 15

Kwotę przeznaczoną na wygrane w Z-Lotku, dzieli się następująco:
85% wpłaconych keyów zostaje przeznaczone na nagrody, z których:
50% zostaje przeznaczone na wygraną I-go stopnia
25% zostaje przeznaczone na wygraną II-go stopnia
15% zostaje przeznaczone na wygraną III-go stopnia
10% zostaje przeznaczone za wygraną IV-go stopnia (w przypadku pojedynczej wygranej tego stopnia nie może ona jednak przekroczyć 10zaishen key'i)

Dodatkowo w przypadku nie stwierdzenia przynajmniej 2 wygranych na runde zostanie rozlosowana nagroda pocieszenia, w wysokości 5 zaishen key'ów wśród wszystkich uczestników, którym się nie poszczęściło w głównym losowaniu. Wykorzystana zostanie komenda /roll n (gdzie n ilość uczestników.) Numery poszczególnych graczy odpowiadają numerom przydzielonym na liście zgłoszeń

§ 16

1. Całość kluczy niewykorzystanych na nagrody przechodzi do następnego losowania

2.W Z-Lotku wygrane wszystkich stopni zaokrągla się w dół.
§ 17

Przy ustalaniu wysokości wygranych pieniężnych w Z-Lotku obowiązują następujące zasady:
1) wysokość jednej wygranej nie może być niższa od kwoty wniesionej stawki za jeden zakład,
2) w przypadku, gdy wygrana określonego stopnia miałaby być niższa od stawki za jeden zakład, wypłata takiej wygranej nie może być niższa od wysokości stawki,
3) wysokość wygranej niższego stopnia nie może przekroczyć wysokości wygranej wyższego stopnia,


WYPŁATA WYGRANYCH

§ 18


1.Wygrane pieniężne wyższego stopnia oraz wygrane pieniężne pozostałych stopni, wypłacane są przez ekipę odpowiedzialną za realizację gry, w okresie 14 dni, począwszy od dnia następującego po dniu losowania.
2. Nagrody zostają wypłacone w Great Temple Of Balthazar


§ 19INNE PRAWA I OBOWIĄZKI

Wszystkie przedmioty w Guild Wars stanowią własność NCsoft Entertainment Inc. Wszystkie przedmioty pozostają własnością NCsoft.
Portalem odpowiedzialnym za organizacje gry jest guildwars.pl.
Konto, na którym przechowywana jest całośc zebranej kwoty należy do redakcji Guildwars.pl.
Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie gry jest Hyper Chan.
'Skarbnik' zobowiązany jest do nie korzystania, w żaden sposób, ze zgromadzone sumy w innym celu niż wypłata nagród w grach i konkursach organizowanych przez guildwars.pl
Ostatnio zmieniony 3 lip 2009, o 15:20 przez Hyper Chan, łącznie zmieniany 1 raz
Obrazek

Hyper Chan
Awatar użytkownika
.: Moderator :.
.: Moderator :.
 
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Serwer GW2: [EU] Gandara

Regulamin

Post autor: Hyper Chan » 5 maja 2009, o 20:18

Drobne zmiany w regulaminie:

Z-lottek polega na zawarciu przez grającego zakładu, zgodnie z postanowieniami § 5 i 6 niniejszego regulaminu, przeprowadzeniu przez gw.pl losowania 8 liczb ze zbioru liczb od 1 do 49 i wypłacie stwierdzonej wygranej w postaci określonej liczby zaishen keyów.
W pierwszym (najwyżej 2) losowaniach spróbujemy opcji losowania 8 liczb...jeśli nie będzie wygranych, przejdziemy na system 1-35, albo 1-30.

Nagrody wypłacane są z 85% puli, natomiast wszystkie (pozostałe) klucze z puli przechodzą do nastepnego losowania. Dodatkowo ekipa gw.pl zastrzega sobie prawo do skorzystania z 20% puli, nie częściej niż raz na 1-2 miesiące w celu zdobycia funduszy na nagrody w innych konkursach przeprowadzanych przez portal gw.pl
Żadne klucze nie przepadają...całość niewykorzystanych przechodzi na następne, a tylko w razie potrzeby możemy pobrać kilka na nagrody w innym konkursie

3. Losowanie jest jawne, tzn. każdy może poprosić o guesta na czas losowania (zainteresowany pokrywa koszt wysłania guesta w wysokości 100g)
Teraz każdy zainteresowany może się sam przekonać, że losowanie jest przeprowadzone bez żadnych przekrętów. Płacicie za wysłanie guesta sami, bo niby to 10g...ale jakby co tydzień się tak zbierało musiał bym jeszcze...o zgrozo...zacząć farmić ;P

Całość kluczy nie wykorzystanych na nagrody przechodzi do następnego losowania
Zmieniłem punkt, o tym ze wszystko przechodzi tylko na wygrana pierwszego stopnia...szansa na nia jest tak mała, że lepiej żeby więcej kluczy wpadało za 3ki i 4ki.

Dodatkowo w przypadku nie stwierdzenia przynajmniej 2 wygranych na runde zostanie rozlosowana nagroda pocieszenia, w wysokości 5 zaishen key'ów wśród wszystkich uczestników, którym się nie poszczęściło w głównym losowaniu. Wykorzystana zostanie komenda /roll n (gdzie n ilość uczestników.) Numery poszczególnych graczy odpowiadają numerom przydzielonym na liście zgłoszeń
Dodajemy nagrodę pocieszenia. Teraz będzie przynajmniej jedna pewna wygrana na losowanie. Zawsze coś...
Ostatnio zmieniony 5 maja 2009, o 22:57 przez Hyper Chan, łącznie zmieniany 1 raz
Obrazek

Hyper Chan
Awatar użytkownika
.: Moderator :.
.: Moderator :.
 
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Serwer GW2: [EU] Gandara

Regulamin

Post autor: Hyper Chan » 12 maja 2009, o 18:25

Postać Zaishen Lotka została przeniesiona na oddzielne, redakcyjne konto.
Obrazek
Obrazek

Hyper Chan
Awatar użytkownika
.: Moderator :.
.: Moderator :.
 
Wiek: 28
Płeć: Mężczyzna
Serwer GW2: [EU] Gandara

Regulamin

Post autor: Hyper Chan » 26 maja 2009, o 15:47

Kolejne testowe zmiany w regulaminie:
10% zostaje przeznaczone za wygraną IV-go stopnia (w przypadku pojedynczej wygranej tego stopnia nie może ona jednak przekroczyć 10zaishen key'i)
Przez to, że w ciągu 3 losowań, padły 3 czwórki, na każdym losowaniu jak narazie zaliczamy przynajmniej jedną trójkę...w ogóle pula nam nie wzrasta, a szczerze to liczyłem, że wygrane będą trochę rzadziej, ale bardziej atrakcyjne. Przy takim zapisie sprawa wygląda tak, przykładowo: mamy w puli 180 kluczy, jedna osoba trafia 3 i wygrywa 10 kluczy.(pomimo tego, ze (180*85%)*10% = 15,3) W przypadku większej ilości wygranych bierzemy już normalnie 10% z puli i dzielimy na ilość wygranych.

Jesli po 2 losowaniach to się nie sprawdzi jakoś inaczej pozmieniam
Ostatnio zmieniony 26 maja 2009, o 15:49 przez Hyper Chan, łącznie zmieniany 1 raz
Obrazek


Wróć do ArchiwumKto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości